Tanulmányi Hivatal

Űrlapok

Az angol és német képzési nyelvi programok anyagaihoz kérjük váltson nyelvet a jobb felső sarokban.

Kérelmek, űrlapok

Dékáni méltányossági kérelem D-vizsgához

Passziválási / aktiválási kérelem

Kurzusfelvétel más nyelven / más szakon / határidő után

Kurzusleadás

A fentieken kívüli célú, általános kérelem

Kérelem leckekönyv felvételéhez

 

Költségtérítéssel kapcsolatos kérelmek

Tantárgyfelelősök figyelmébe

Kollokviumi jegyzőkönyv

Szigorlati vizsga jegyzőkönyv

Szigorlati vizsga jegyzőkönyv szigorlóknak

Végzős hallgatók figyelmébe

Tudnivalók szakdolgozatról, záróvizsgáról - FOSZ, GYOSZ (ÁOSZ a Szigorló év menüpontban)

Konzulensi nyilatkozat
fogorvos szak - leadási határidő: a 9. szemeszterre beiratkozás előtt: 2013. szeptember 10.

Konzulensi nyilatkozat
gyógyszerész szak - leadási határidő: a 9. szemeszterre beiratkozás előtt: 2013. szeptember 25.

Szakdolgozat védési jegyzőkönyv
ÁOSZ (VI. évfolyam), FOSZ, GYOSZ (V. évfolyam)

Opponensi értékelő lap

További letölthető dokumentumok a Szigorló év menüpontban.

(Nyári) gyakorlatok

Általános orvos szak

PTE ÁOK Gyakorlati hely értékelő kérdőív

Ápolástan gyakorlat (OORAPG, 90 óra, ÁOSZ 2. szemeszter)

Családorvosi praxisgyakorlat (OOROKG, 30 óra, ÁOSZ 2. szemeszter)

Belgyógyászat nyári gyakorlat (OORBEL, 140 óra, ÁOSZ 6. szemeszter)

Sebészet nyári gyakorlat (OORSEB, 120 óra, ÁOSZ 8. szemeszter)

 

Fogorvos szak

Asszisztensi fogtechnikai gyakorlat (60 óra, FOSZ 2. szemeszter)

Dentoalveoláris sebészet (120 óra, FOSZ 6. szemeszter)

Integrált fogászat (140 óra, FOSZ 8. szemeszter)

 

Gyógyszerész szak

Szakmai gyakorlat 1. (OGRSG1, 4 hét, GYOSZ 4. szemeszter)

Szakmai gyakorlat 2. (OGRSG2, 4 hét, GYOSZ 6. szemeszter)

Záróvizsga előtti szakmai gyakorlat I. (OGSSG3, 2 hónap, GYOSZ 9. szemeszter)

Záróvizsga előtti szakmai gyakorlat II. (OGSSG4, 4 hónap, GYOSZ 10. szemeszter)