Tanulmányi Hivatal

Űrlapok

Az angol és német képzési nyelvi programok anyagaihoz kérjük váltson nyelvet a jobb felső sarokban.

Kérelmek, űrlapok

Dékáni méltányossági kérelem D-vizsgához

Passziválási / aktiválási kérelem

Kurzusfelvétel más nyelven / más szakon / határidő után

Kurzusleadás

A fentieken kívüli célú, általános kérelem

Kérelem leckekönyv felvételéhez

 

Költségtérítéssel kapcsolatos kérelmek

Tantárgyfelelősök figyelmébe

Kollokviumi jegyzőkönyv

Szigorlati vizsga jegyzőkönyv

Szigorlati vizsga jegyzőkönyv szigorlóknak

(Nyári) gyakorlatok

Általános orvos szak

PTE ÁOK Gyakorlati hely értékelő kérdőív

Ápolástan gyakorlat (OORAPG, 90 óra, ÁOSZ 2. szemeszter)

 Az orvosi kommunikáció gyakorlata (OOROKG, 30 óra, ÁOSZ 2. szemeszter)

Belgyógyászat nyári gyakorlat (OORBEL, 140 óra, ÁOSZ 6. szemeszter)

Sebészet nyári gyakorlat (OORSEB, 120 óra, ÁOSZ 8. szemeszter)

 

Oktatókórházi férőhelyek száma a 2016/2017-es tanévre

egyéb: 

Fogorvos szak

 

Asszisztensi fogtechnikai gyakorlat (60 óra, FOSZ 2. szemeszter)

A gyakorlat turnusainak időpontjai:

I. 2016. július 4- július 17.

II. 2016. augusztus 15- augusztus 28.

Dentoalveoláris sebészet (120 óra, FOSZ 6. szemeszter)

A gyakorlat turnusainak időpontjai:

I. 2016. július 4- július 31.

II. 2016. augusztus 01- augusztus 28.

Integrált fogászat (140 óra, FOSZ 8. szemeszter)

A gyakorlat turnusainak időpontjai:

I. 2016. július 4- július 31.

II. 2016. augusztus 01- augusztus 28.

 

Gyógyszerész szak

Szakmai gyakorlat 1. (OGRSG1, 4 hét, GYOSZ 4. szemeszter)

A gyakorlat turnusainak időpontjai:

I. 2016. július 4- július 31.

II. 2016. augusztus 01- augusztus 28.

Szakmai gyakorlat 2. (OGRSG2, 4 hét, GYOSZ 6. szemeszter)

A gyakorlat turnusainak időpontjai:

I. 2016. július 4- július 31.

II. 2016. augusztus 01- augusztus 28.

Záróvizsga előtti szakmai gyakorlat I. (OGSSG3, 2 hónap, GYOSZ 9. szemeszter)

A gyakorlat időpontja:

2016. július 11 – szeptember 11.

Záróvizsga előtti szakmai gyakorlat II. (OGSSG4, 4 hónap, GYOSZ 10. szemeszter)

A gyakorlat időpontja:

2017. január 30. - 2017. május 28.