Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtár

Könyvtárközi kölcsönzés más könyvtárak állományából

A könyvtárunk állományában nem található dokumentumok más könyvtárakból való beszerzését vállaljuk. A szolgáltatást a Kar dolgozói és a Könyvtár beiratkozott olvasói vehetik igénybe.

Megrendelést csak írásban-levélben, e-postán e-mail(veronika.martos@aok.pte.hu) , faxon (536-293 vagy 36293) illetve WEB-es kérőlapon fogadunk el.

Egyetemi hallgatók a konzulensük engedélyével vehetik igénybe ezt a szolgáltatást.

A dokumentum eredetiben vagy másolatban érkezhet. Eredeti dokumentum beszerzése az országból nem terheli az olvasót; külföldről kötetenként 4500,-Ft vagy 14 Euró a kölcsönzési díj.

Másolati díjak

belföld: 15-30,-Ft/oldal
külföld: kb. 3.000,-Ft/cikk

A beszerzés gyorsasága a küldő féltől függ. Az átfutási idő magyarországi lelőhely esetén kb. 10-14 nap, külföldi lelőhelyről történő beszerzéskor kb. 3-4 hét. Az eredeti dokumentumok kölcsönzési határidejét mindig a küldő könyvtár határozza meg. Az olvasónak kötelessége a vele írásban közölt határidőre a dokumentumot visszaszolgáltatni.

Az ARIEL elektronikus rendszerrel próbáljuk hatékonyabbá tenni a folyamatot. Könyvtárközi kölcsönzésünk országos viszonylatban is kiemelkedő forgalmat bonyolít. Éves szinten a kért dokumentumok teljesítettsége 88-92%.

Nyitvatartás

Hétfőtől péntekig: 8.00-16.00