Pályázati és Innovációs Iroda

ÁOK Kutatási Alap pályázatok

Az ÁOK-KA (Kutatási Alap) célja, hogy segítse a PTE ÁOK kutatóinak olyan ígéretes kutatásait, melyek külső pályázati forrás hiányában egyébként nem valósulhatnának meg.

Pályázati felhívás

2/2015 (06.30.) számú Dékáni Utasítás

Benyújtás

A kutatási alap pályázatok benyújtása kizárólag elektronikusan lehetséges az Oktatói adatlap Pályázataim menüpontjában. A felületre történő belépéshez EHA kód szükséges.

A pályázó adatai az Oktatói adatlapon és az MTMT-ben szereplő adatok alapján kerülnek a pályázatba, ezért kérjük, hogy a pályázat kitöltése előtt frissítse adatait.

Belépés az oktatói adatlapra a pályázat benyújtásához

A pályázatok típusai

PhD+1 ösztöndíj

Célja: a PTE ÁOK-n PhD-fokozatot szerzők támogatása, amennyiben nem képesek a fokozatukat 3 éven belül megszerezni.
Benyújtható: folyamatosan, de legfeljebb a 3. év lejárta előtt 3 hónappal

Felhívás (Dékáni utasítás - A. melléklet)

Fokozatszerzések anyagi elismerése

Célja: Fokozatszerzések ösztönzése, program- és témavezetők teljesítményének elismerése.
A támogatáshoz pályázat benyújtására nincs szükség.

Felhívás (Dékáni utasítás - B. melléklet)

Posztdoktori ösztöndíj

Célja: a PTE ÁOK-n PhD fokozatot szerzett fiatal oktató-kutatók megtartása kutatási támogatás, valamint közalkalmazotti jogviszony létesítése formájában.
Benyújtható: március 31-április 30. illetve szeptember 30-október 31. között
Döntés: május 30. illetve november 30.
Támogatás nyújtásának kezdõ hónapja: június illetve december

Felhívás (Dékáni utasítás - C. melléklet)

Ifjú kutatók támogatása - Romhányi ösztöndíj

Célja: a PhD fokozattal rendelkező oktatók-kutatók megtartása, az anyagi biztonság erősítésével a tudományos teljesítmény növelésének ösztönzése.
Benyújtható: folyamatosan
Döntés: a benyújtást követő 1 hónapon belül
Támogatás nyújtásának kezdõ hónapja: a pozitív bírálatot követő 2 hónapon belül, külön értesítésben megjelelölt időpont

Felhívás (Dékáni utasítás - D. melléklet)

Konferencia részvétel és kutatási együttműködési látogatás támogatása

Célja: az ÁOK oktatóinak, kutatóinak, PhD hallgatóinak anyagi támogatása, hogy szakmai kongresszsokon előadóként részt tudjanak venni.
Benyújtható: folyamatosan
Döntés: 2 havonta

Felhívás (Dékáni utasítás - E. melléklet)

Kutatási Alap

Célja: segíteni az ÁOK kutatóinak olyan ígéretes kutatásait, melyek külső pályázati forrás hiányában nem valósulhatnak meg, és így közlemény belőlük nem születhet.
Benyújtható: folyamatosan
Döntés: évente 2 alkalommal

Felhívás (Dékáni utasítás - F. melléklet)

Külső kutatók ÁOK-ra hozatala - Kispál Gyula pályázat

Célja: a Karhoz kötődő, nemzetközileg kimagasló teljesítményü kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívása, illetve itthoni munkavégzésre irányuló szándékuk támogatása.
Benyújtható: folyamatosan
Döntés: a benyújtást követő 1 hónapon belül

Felhívás (Dékáni utasítás - G. melléklet)

Publikációs Alap

Célja: támogatni az ÁOK kutatócsoportok már elfogadott tudományos közleményeinek megjelenését.
Benyújtható: folyamatosan
Döntés: a benyújtást követő 2 héten belül

Felhívás (Dékáni utasítás - H. melléklet)

Kisműszer Beszerzési Alap

Célja: olyan kutatási eszközök (műszerek vagy szoftverek) beszerzésének támogatása, amelyek hatékonyan segítik a kutatócsoportok aktuális kutatásait, de beszerzésük nem valósítható meg a csoport számára rendelkezésre álló anyagi forrásokból.
Benyújtható: szünetel
Döntés: -

Felhívás (Dékáni utasítás - I. melléklet)

Kutatási Ösztönző Rendszer

Célja: a publikációk formájában megjelenő tudományos teljesítmény anyagi elismerése.
A támogatáshoz pályázat benyújtására nincs szükség.

Felhívás (Dékáni utasítás - J. melléklet)

 

Reintegrációt célzó támogatás fiatal oktatók, kutatók részére

Célja: A fiatal oktató, kutatók, akiknek jelentős hányada külföldön dolgozik tovább, a külföldi tapasztalatszerzést követően visszatérjenek Karunkra.

Benyújtható: folyamatosan

Felhívás (Dékáni utasítás - K. melléklet)