Vissza

Pályázat gyógyszertár szakképző hellyé minősítéshez

A kitöltést (munkamenetet) nem lehet megszakítani, mert akkor az addig beírt adatok elvesznek, hanem egyhuzamba ki kell tölteni, és mentés után a visszakapott nyomtatási nézetet kinyomtatni!


A pályázó gyógyszertár adatai









A szakképzésért felelős szakemeber(ek) adatai

1. szakemeber





Szakképesítésének megnevezése és működési nyilvántartási adatok
Szakképesítés Megszerzésének éve* Érvényesség*

*Az akkreditáció feltétele, hogy a képzésben résztvevő gyógyszerész végzettségű oktató legalább öt éve megszerzett, érvényes szakvizsgával rendelkezzen a kérelem benyújtásának időpontjában.

 




2. szakemeber





Szakképesítésének megnevezése és működési nyilvántartási adatok
Szakképesítés Megszerzésének éve* Érvényesség*

*Az akkreditáció feltétele, hogy a képzésben résztvevő gyógyszerész végzettségű oktató legalább öt éve megszerzett, érvényes szakvizsgával rendelkezzen a kérelem benyújtásának időpontjában.

 




3. szakemeber





Szakképesítésének megnevezése és működési nyilvántartási adatok
Szakképesítés Megszerzésének éve* Érvényesség*

*Az akkreditáció feltétele, hogy a képzésben résztvevő gyógyszerész végzettségű oktató legalább öt éve megszerzett, érvényes szakvizsgával rendelkezzen a kérelem benyújtásának időpontjában.

 




A gyógyszertári munka profiljának jellemzése


vény/nap


vény/nap


vény/nap


szóban     telefonon     szóróanyagokkal     elektronikusan
Egyéb:


szóban     telefonon     szóróanyagokkal     elektronikusan
Egyéb:

A gyógyszertár minőségbiztosítási rendszere

(esetleges ISO minősítés, munka- és balesetvédelmi rendszerek kiépítettsége, többszintű, belső ellenőrző rendszerek működtetése)

A gyógyszertár oktatási tevékenysége

(Graduális/posztgraduális képzésben betöltött szerep: részvétel a gyógyszerész hallgatók oktatásában, részvétel a szakgyógyszerész képzésben, a gyógyszerészek továbbképzésében, részletes számadatok bemutatásával)


A gyógyszertár kapcsolata a gyógyszerészképzést folytató egyetemekkel


Az önképzés lehetőségei

(könyvtár, saját folyóiratok, könyvek száma, a képzendők rendelkezésére álló számítógépek száma, internet, MEDLINE)




Ph. Hg. VIII.     Ph.Hg. VII.     Gyógyszerészi FoNo     FoNo Vet.     Orvosi FoNo     Szinonima szótár     Kompendium     Manuale Pharmaceuticum
További kiadványok:


Gyógyszerészet     Acta Pharmaceutica Hungarica     Gyógyszereink     Egészségügyi Közlöny
Egyéb folyóiratok:

Milyen gyógyszerészi gondozási tevékenységet folytat a gyógyszertár

Az intézmény szociális háttere

(A szakképzendők számára biztosítható szociális lehetőségek (megfelelő helységek bemutatása.)