Vallásosság és egészség

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2022-2023

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 0

Praktika: 0

Seminare: 12

Insgesamt: 12

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OOF-VEG-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Voraussetzungen:

keine

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 1 – max. 24

Erreichbar als Campus-Kurs für 24 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Thematik

A vallásosság egészségre gyakorolt hatása aligha vitatható. Ugyanakkor a károsodott egészségi állapot, a betegségekkel való küzdelem befolyásolhatja lelki életünket és akár vallásosságunkat is. A kurzus célja a vallásosság és az egészség sokrétű, szerteágazó kapcsolatának bemutatása. A fogalmi meghatározást követően ismertetjük az egészségi állapot és a vallásosság mérésének lehetőségeit, majd a vallásosság különböző dimenzióinak egészséggel való összefüggéseit és ezek lehetséges mechanizmusait.

Vorlesungen

Praktika

Seminare

 • 1. Hit, vallás, felekezet és egészség. Bevezetés és kutatástörténeti áttekintés
 • 2. Az egészség és a betegség fogalma, egészségdeterminánsok. Az egészség társadalmi meghatározói
 • 3. Az egészségi állapot mérésének lehetőségei (morbiditás, mortalitás, várható élettartam, szubjektív egészség)
 • 4. A vallásosság dimenzióinak különböző értelmezései
 • 5. Hogyan mérhetjük a vallásosságot?
 • 6. Felekezeti hovatartozás, mint az egészség egy lehetséges társadalmi meghatározója
 • 7. A vallási közösség szerepe az egészségi állapotban
 • 8. Egészségmagatartás és egészségkultúra a különböző vallásokban
 • 9. A spiritualitás, az egyéni vallásosság és az egészség kapcsolata
 • 10. Vallásosság és mentális egészség. A vallás szerepe a mentális betegségekben
 • 11. Vallásosság és fizikai egészség: a vallásosság szerepe a nem fertőző betegségek kialakulásában; a krónikus nem fertőző betegségek szerepe a vallásosság alakulásában
 • 12. Vizsga

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

Skript

Empfohlene Literatur

Moravcsik-Kornyicki Ágota, R. Fedor Anita. Az egészség komplex megközelítése, mint az egészség-szociológiai vizsgálatok elméleti kerete. Acta Medicinae and Sociologica 12/32, 2021
Kopp Mária, Székely András, Skrabski Árpád. Vallásosság és egészség az átalakuló társadalomban. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 5/2, 2004
Pikó Bettina. A vallás és egészség kapcsolatának szociológiai értelmezése. https://szociologia.hu/dynamic/9903piko.htm
Indries Krisztián. Kutatási jelentés. Vallásosság. OLEF2003. Országos Epidemiológiai Központ, 2005.

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

A hallgatók a kurzuson elsajátított ismereteikről az utolsó szemináriumon adnak számot. A vizsga - a hallgatói létszámtól függően - írásbeli teszt vagy szóbeli beszámoló egy adott témakörrel kapcsolatban.

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

Nincs lehetőség

Prüfungsfragen

A hallgatók a kurzuson elsajátított ismereteikről az utolsó szemináriumon adnak számot. A vizsga - a hallgatói létszámtól függően - írásbeli teszt vagy szóbeli beszámoló egy adott témakörrel kapcsolatban.
A témakörök listája:
1. Az egészség és a betegség fogalma, egészségdeterminánsok.
2. Az egészség társadalmi meghatározói
3. Az egészségi állapot mérésének lehetőségei (morbiditás, mortalitás, várható élettartam, szubjektív egészség)
4. A vallásosság dimenziói, a vallásosság mérése
5. Felekezeti hovatartozás, mint az egészség egy lehetséges társadalmi meghatározója
6. A vallási közösség szerepe az egészségi állapotban
7. Egészségmagatartás és egészségkultúra a különböző vallásokban
8. A spiritualitás, az egyéni vallásosság és az egészség kapcsolata
9. Vallásosság és mentális egészség
10. Vallásosság és fizikai egészség

Prüfer

Praktika, Seminarleiter/innen

 • Bőszné Dr. Murányi Edit