Gyógyszerhatástan 3. - elmélet

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2022-2023

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 24

Praktika: 0

Seminare: 0

Insgesamt: 24

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OGG-D3E-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • gyógyszertudományi és gyógyszerészeti modul
 • Őszi
Voraussetzungen:

OGG-D2E-T teljesített , OGO-I2E-T teljesített , OGG-D3G-T egyidejű felvétel

Vizsgakurzus:

ja

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 1 – max. 100

Thematik

A tantárgy feladata a gyógyszerészi munka során szükséges gyógyszertani ismeretek megalapozása a farmakodinámia és farmakokinetika általános törvényszerűségei, valamint a vegetatív idegrendszer és a kardiovaszkuláris rendszer vonatkozásában.
Nagyon fontos, hogy a gyógyszerhatások és azok mechanizmusának megértéséhez elengedhetetlen az élettani alapok ismerete.

Vorlesungen

 • 1. Kortikoszteroidok I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 2. Kortikoszteroidok II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 3. Kortikoszteroidok III. - Dr. Pethő Gábor István
 • 4. Ösztrogének, antiösztrogének - Dr. Pethő Gábor István
 • 5. Gesztagének, antigesztagének - Dr. Pethő Gábor István
 • 6. Posztmenopauzális hormonterápia. Hormonális fogamzásgátlók - Dr. Pethő Gábor István
 • 7. Androgének, anabolikus szteroidok, antiandrogének I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 8. Androgének, anabolikus szteroidok, antiandrogének II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 9. Pajzsmirigy-hormonok és antitireoid szerek I. - Dr. Kriszta Gábor
 • 10. Pajzsmirigy-hormonok és antitireoid szerek II. - Dr. Kriszta Gábor
 • 11. Hipotalamusz és a hipofízis hormonjai I. - Dr. Poór Miklós
 • 12. Hipotalamusz és a hipofízis hormonjai II. - Dr. Poór Miklós
 • 13. Hipotalamusz és a hipofízis hormonjai III. - Dr. Poór Miklós
 • 14. Inzulin. Orális antidiabetikumok I. - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 15. Inzulin. Orális antidiabetikumok II. - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 16. Inzulin. Orális antidiabetikumok III. Glukagon - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 17. Parathormon, kalcitonin és D-vitamin. Az oszteropózis gyógyszeres kezelése I. - Dr. Kriszta Gábor
 • 18. Parathormon, kalcitonin és D-vitamin. Az oszteropózis gyógyszeres kezelése II. - Dr. Kriszta Gábor
 • 19. Daganatellenes szerek I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 20. Daganatellenes szerek II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 21. Daganatellenes szerek III. - Dr. Pethő Gábor István
 • 22. Daganatellenes szerek IV. - Dr. Pethő Gábor István
 • 23. Immunszuppresszánsok és immunmodulátorok - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 24. A rheumatidarthritis kezelésére használt szerek - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika

Praktika

Seminare

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

A Neptun Meet Street-en elérhető, a Tanszék munkatársai által rendelkezésre bocsátott elektronikus tananyagok.

Skript

Empfohlene Literatur

Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna (szerk.): A farmakológia alapjai, Medicina Könyvkiadó, 2020.
Rang, Dale, Ritter, Flower, Henderson: Pharmacology, 9th edition, Elsevier Churchill Livingstone, 2020.
B. G. Katzung (ed.): Basic and clinical Pharmacology, 14th edition, Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2018.

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

Félévközi számonkérés nincs.

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

A távolmaradás pótlására nincs lehetőség.

Prüfungsfragen

Tanulmányi követelmények: a vizsgák szóbeliek, a számonkért anyagot az előadásokon és gyakorlatokon elhangzó ismeretek képezik. A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyakorlati tárgy sikeres teljesítése (egyes érdemjegytől különböző félévközi jegy).
Vizsgakérdések:
1. A gyógyszerhatások alapvető mechanizmusai
2. Az agonista-receptor interakció jellemzése: koncentráció-okkupancia görbe, affinitás, dózis-hatás görbe, hatáserősség, hatékonyság
3. A jelátviteli folyamatok farmakológiai jelentősége. Tachyphylaxia és tolerancia
4. Kombinatív gyógyszerhatások
5. A gyógyszerek transzportmechanizmusai
6. A gyógyszerek felszívódása
7. A gyógyszerek eloszlása
8. A gyógyszerek biotranszformációja
9. A gyógyszerek kiürülése
10. A farmakokinetika alapfogalmainak definíciója, számítása és gyakorlati jelentősége: első- és nulladrendű kinetika, kompartmentek, biológiai hasznosíthatóság, megoszlási térfogat, clearance, abszorpciós és eliminációs felezési idő, egyensúlyi plazmakoncentráció, fenntartó és telítő dózis
11. A gyógyszerek káros hatásai és azok mechanizmusai
12. A gyógyszerek hatásait befolyásoló tényezők
13. Gyógyszerinterakciók
14. Kolinergreceptor-agonisták. Kolinészteráz-gátlók
15. Muszkarinreceptor-antagonisták
16. Perifériás izomrelaxánsok. A vegetatív ganglionokra ható szerek
17. A katekolaminok bioszintézisére, tárolására, felszabadulására és eliminációjára ható szerek
18. Adrenergreceptor-agonisták
19. Adrenergreceptor-antagonisták
20. Helyi érzéstelenítők
21. A kalciumcsatornák farmakológiája
22. A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszerre ható szerek
23. Diuretikumok
24. Pozitív inotrop hatású és egyéb szerek a szívelégtelenség kezelésére
25. Antianginás szerek. Regionális keringésfokozók
26. Antihipertenzív szerek
27. Antiaritmiás szerek
28. Anxiolítikumok és szedatohipnotikumok
29. Az alkoholok farmakológiája
30. Antipszichotikumok
31. Antidepresszánsok
32. Központi idegrendszeri izgatók. Nootrop szerek
33. A degeneratív központi idegrendszeri betegségek kezelésére használt szerek
34. Általános érzéstelenítők
35. Antiepileptikumok
36. Opioid analgetikumok: ópium, morfin, kodein
37. Opioid analgetikumok: félszintetikus és szintetikus szerek (antagonisták is)
38. Nem-szteroid gyulladásgátló szerek: szalicilátok, paracetamol
39. Nem-szteroid gyulladásgátló szerek a szalicilátok és a paracetamol kivételével
40. A köszvény kezelésére használt szerek. Adjuváns analgetikumok. Centrális izomrelaxánsok.
41. A gyógyszerabúzus alapfogalmai. Abúzus-szerek: psychotomimetikumok, nikotin és dohányzás, cannabis, gőzök és gázok
42. A hiperlipoproteinémiák kezelésére használt szerek
43. A hemosztázisra ható szerek
44. A vérképzésre ható szerek
45. Hisztamin, H1- és H2-receptor-antagonisták
46. Szerotonin, szerotoninreceptor-agonisták és -antagonisták
47. Az eikozanoidok farmakológiája. Simaizomgörcs-oldók. A simaizomra (beleértve a méhizomzatot is) ható egyéb szerek
48. Az asthma bronchiale kezelésére használt szerek
49. Az allergiás rhinitis kezelésére használt szerek, köhögéscsillapítók, köptetők, nyákoldók
50. A peptikus fekély kezelésére használt szerek
51. Hánytatók, hányáscsillapítók, prokinetikus szerek, májműködésre ható szerek, enzimpótlók
52. Hashajtók, obstipánsok, a gyulladásos bélbetegségek kezelésére használt szerek
53. Kortikoszteroidok
54. Ösztrogének, antiösztrogének, gesztagének, antigesztagének
55. Posztmenopauzális hormonterápia. Hormonális fogamzásgátlók
56. Androgének, anabolikus szteroidok, antiandrogének
57. Pajzsmirigyhormonok és antitireoid szerek
58. A hipotalamusz és hipofízis hormonjai
59. Inzulin, orális antidiabetikumok. Glukagon
60. Parathormon, kalcitonin és D-vitamin, az osteoporosis gyógyszeres kezelése
61. Szulfonamidok és trimethoprim. Fluorokinolonok. Nitroimidazolok.
62. Béta-laktám antibiotikumok
63. Glikopeptidek, lipopeptidek, polimixinek, gramicidinek.
64. Aminoglikozidok, tetraciklinek
65. Makrolid antibiotikumok, chloramphenicol, linezolid, clindamycin,
66. Antituberkulotikumok. Lepraellenes szerek
67. Gombaellenes szerek
68. Vírusellenes szerek
69. Protozoonellenes szerek
70. Féregellenes szerek
71. Fertőtlenítők
72. Daganatellenes szerek: alkilező szerek, antimetabolitok
73. Daganatellenes szerek: növényi ágensek, antibiotikumok, hormonális ágensek
74. A daganatok biológiai terápiája
75. Immunszuppresszánsok és immunmodulátorok. A rheumatoid arthritis kezelésére használt szerek
A vizsga lényeges részét képezik a tételektől függetlenül feltett, a vizsgázó általános tájékozottságot felmérő kérdések.

Prüfer

 • Dr. Barthó Loránd
 • Dr. Pethő Gábor István
 • Dr. Poór Miklós

Praktika, Seminarleiter/innen