Szisztematikus szakirodalomkeresés

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2020-2021

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 12

Praktika: 0

Seminare: 0

Insgesamt: 12

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OOF-SSK-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Voraussetzungen:

keine

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 1 – max. 15

Erreichbar als Campus-Kurs für 10 fő számára. Campus-karok: ETK

Thematik

Egy jól képzett orvos elkötelezett a tudományos elvek és a bizonyítékokon (evidenciákon) alapuló orvoslás iránt. A gyakorló orvosi munka során körültekintően gyűjti össze a szakmai érveket, bizonyítékokat és a tudományos bizonyítékok figyelembevételével hoz szakmai döntéseket.
A kurzuson részt vevő hallgatók megszerzik azokat a háttérismereteket, amik szükségesek a hatékony egészségügyi információszerzéshez későbbi gyakorló orvosi munkájuk során. Elsajátítják a beteg-orientált kérdések megfogalmazásához szükséges készségeket és megtanulják a feltett kérdések megválaszolásához szükséges orvosi szakirodalmat összegyűjteni. Segítséget kapnak ahhoz, hogy egy kutatómunka tervezése során hogyan lehet az adott kérdésben már elvégzett klinikai vizsgálatokat egy szigorú módszertant követve összegyűjteni, illetve olyan területeket azonosítani, ahol még nem áll rendelkezésre kellő mennyiségben szakirodalom.

Vorlesungen

 • 1. A tudományos szakirodalom szerepe az orvosi munkában. Az egészségügyi információszerzés forrásai - Dr. Decsi Tamás
 • 2. Hogyan keressünk célzottan és hatékonyan szakirodalmat? - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 3. A klinikai kérdésfelvetés művészete - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 4. Szisztematikus áttekintő közlemények fogalma, jelentősége - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 5. A klinikai kérdés átváltoztatása keresési stratégiává - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 6. Alapvető tudnivalók a MEDLINE adatbázisról - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 7. Szisztematikus szakirodalomkeresés a MEDLINE adatbázisban (a Pubmed felületén keresztül) - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 8. Szisztematikus szakirodalomkeresés a MEDLINE adatbázisban (az Ovid Medline felületén keresztül) - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 9. Alapvető tudnivalók a Cochrane Library adatbázisról. Szisztematikus szakirodalomkeresés a Cochrane Library adatbázisban - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 10. Szisztematikus szakirodalomkeresés egyéb adatbázisokban. Keresés a vizsgálati regiszterekben (clinicaltrials.gov, EU EU Clinical Trials Register) - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 11. A szisztematikus keresés lépéseinek dokumentálása. PRISMA folyamatábra készítése - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 12. Szisztematikus irodalomkeresést támogató szoftverek gyakorlati alkalmazása - Dr. Lohner Szimonetta Ivett

Praktika

Seminare

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

Az órák anyaga handout formájában.

Skript

Empfohlene Literatur

Lefebvre C, Manheimer E, Glanville J. Chapter 6: Searching for studies. In: Higgins JPT, Green S (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 (updated March 2011). The Cochrane Collaboration, 2011. Available from www.handbook.cochrane.org.

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

A hallgatók tudása és készségei a kurzus folyamán folyamatosan felmérésre kerülnek.

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

Maximum 3 óra pótlására otthoni egyéni munkával van lehetőség.

Prüfungsfragen

A vizsgakérdések az órákon elhangzottakon alapulnak.

Prüfer

Praktika, Seminarleiter/innen