« Ausbildung

A gyógyszertan speciális területei

Menü der Fächer

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2020-2021

Lehrbeauftragte/r

Dr. Pethő Gábor István (gabor.petho@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Fachangaben

Kode des Fachs/Kurses: OFE-GST-T  |  1 ECTS  |  Fogorvos |  Elektív modul  |  Őszi

Voraussetzungen: OFP-FF1-T egyidejű felvétel

Semesterwochenstunden

10 Vorlesungen + 0 Praktika + 0 Seminare = Insgesamt 10

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs

min. 5 – max. 50

Thematik

A kurzus célja a farmakológia azon területeinek ismertetése, amelyek időhiány miatt egyáltalán nem vagy csak érintőlegesen szerepelnek a Gyógyszertan-1-2-3 kötelező tantárgyak anyagában. Az érintett témák a következők: a terhesség farmakológiai aspektusai; a farmakogenomika jelentősége a gyógyszeres terápiában és a gyógyszerfejlesztésben; a retinoidok gyógyszertani aspektusai; a bőrgyógyászatban használt egyéb szerek; a meta-analízis alkalmazása a gyógyszerhatások elemzésében; a farmakodinámiai és farmakokinetikai alapparaméterek klinikai jelentősége; az inhalációs gyógyszerbevitel sajátosságai; a kronofarmakológia alapjai; a kontrasztanyagok farmakológiája; gyógyszerek és kiralitás. A kurzus a kötelező gyógyszertan tantárgy kiegészítéseként segítséget kíván nyújtani a racionális klinikai gyógyszeralkalmazás alapelveinek elsajátításához, és anyaga hasznos lehet a gyógyszertanvizsgákra való felkészülés során is.

Vorlesungen

  • 1. A terhesség és a gyógyszerek kapcsolata - Dr. Pethő Gábor István
  • 2. A farmakogenomika jelentősége a terápiában és a gyógyszerfejlesztésben - Dr. Pethő Gábor István
  • 3. Meta-analízis alkalmazása a gyógyszerhatások elemzésében - Dr. Pethő Gábor István
  • 4. Gyógyszerek és kiralitás - Dr. Pethő Gábor István
  • 5. A farmakodinámiai és a farmakokinetikai paraméterek klinikai jelentősége a légúti rendszerre ható szerek példáján I. - Dr. Pethő Gábor István
  • 6. A farmakodinámiai és a farmakokinetikai paraméterek klinikai jelentősége a légúti rendszerre ható szerek példáján II. - Dr. Pethő Gábor István
  • 7. A retinoidok farmakológiája - Dr. Pethő Gábor István
  • 8. A bőrgyógyászatban használt szerek (a retinoidokon kívül) farmakológiája - Dr. Pethő Gábor István
  • 9. A kontrasztanyagok farmakológiája - Dr. Pethő Gábor István
  • 10. A kronofarmakológia alapjai - Dr. Pethő Gábor István

Praktika

Seminare

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Nincs.

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

Az előadások anyaga PDF-formátumban elérhető a Neptunban.

Skript

Nincs.

Empfohlene Literatur

Nincs.

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

A kurzus utolsó előadását követően a szorgalmi időszakban írásbeli dolgozat alapján szerezhető meg a félévközi jegy. Aki ezt nem írja meg, vagy elégtelen érdemjegyet szerez, lehetősége van szóban a javításra ill. pótlásra a szorgalmi időszak 12. hetének végéig egy alkalommal. Ennek sikertelensége vagy elmaradása esetén a vizsgaidőszak első 2 hete során egy további szóbeli lehetőség van a félévközi jegy megszerzésére.

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

Az órák pótlására nincs lehetőség.

Prüfungsfragen

Vizsgakérdések külön nincsenek megadva. Az írásbeli vizsga esszékérdései az előadások anyagán alapulnak.

Prüfer

Praktika, Seminarleiter/innen