Fizika-biofizika 2.

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

lectures: 28 hours

practices: 28 hours

seminars: 0 hours

total of: 56 hours

Subject data

 • Code of subject: OGA-FI2-T
 • 4 kredit
 • Gyógyszerész
 • Alapozó modul
 • Tavaszi
Prerequisites:

OGA-FI1-T teljesített

Exam course:

yes

Course headcount limitations

min. 5

Topic

A tantárgy a Fizika-Biofizika 1. tantárgyra építve tárgyalja az élő anyag szerkezetének és működésének vizsgálatát szolgáló fizikai, biofizikai, valamint fizikai jellegű orvosdiagnosztikai módszerek alapjait. Az orvosi diagnosztikai eljárások alapelvei rövidített formában hangzanak el, utalva a preklinikai modulban ennek a témakörnek szentelt önálló kurzusra.

Lectures

 • 1. Elektromágneses hullámok (ismétlés). - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 2. Huygens-Fresnel elv. Interferencia, diffrakció. - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 3. Radioaktivitás és a radioaktiv sugárzás stípusai. - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 4. A radioaktiv sugárzás dózisai. A radioaktív sugárzások biológiai hatása. - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 5. Molekuláris orbitálok - Dr. Lukács András Szilárd
 • 6. Abszorpciós spektroszkópia - Dr. Lukács András Szilárd
 • 7. A spektroszkópia alapjai - Dr. Lukács András Szilárd
 • 8. UV/VIS spektroszkópia - Dr. Lukács András Szilárd
 • 9. Jablonski diagram - Dr. Takács-Kollár Veronika Tünde
 • 10. A fluoreszcencia alapjai - Dr. Takács-Kollár Veronika Tünde
 • 11. A fluoreszcencia spektroszkópia eszközei - Dr. Ujfalusi Zoltán
 • 12. A fluoreszcencia spektroszkópia alkalmazásai - Dr. Ujfalusi Zoltán
 • 13. A lézerműködés elmélete - Dr. Lukács András Szilárd
 • 14. A lézerek alkalmazása - Dr. Lukács András Szilárd
 • 15. A rezgési spektroszkópia elméleti alapjai - Dr. Lukács András Szilárd
 • 16. A Raman-spektroszkópia alapjai - Dr. Lukács András Szilárd
 • 17. A Raman-spektroszkópia alkalmazásai - Dr. Lukács András Szilárd
 • 18. Kalorimetria (ismétlés) - Pécsi Ildikó
 • 19. DSC - Pécsi Ildikó
 • 20. Spin. Zeeman effektus. Stern-Gerlach kísérlet - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 21. ESR - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 22. NMR spektroszkópia - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 23. Diagnosztikai módszerek - Dr. Kengyel András Miklós
 • 24. MRI. PET - Dr. Kengyel András Miklós
 • 25. Reakciókinetika (bevezetés) - Dr. Kengyel András Miklós
 • 26. Villanófény fotolízis. Stopped-flow - Dr. Ujfalusi Zoltán
 • 27. Bevezetés a mikroszkópiába - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 28. Mikroszkópiai módszerek - Dr. Szabó-Meleg Edina

Practices

 • 1. Bevezetés. Munka- és balesetvédelmi oktatás
 • 2. Bevezetés. Munka- és balesetvédelmi oktatás
 • 3. Mérések Geiger-Müller számlálóval. Radioaktív felezési idő I.
 • 4. Mérések Geiger-Müller számlálóval. Radioaktív felezési idő I.
 • 5. Gamma-abszorpció és spektrometria
 • 6. Gamma-abszorpció és spektrometria
 • 7. Béta-sugárzás abszorpciója, holtidő mérése. Radioaktív felezési idő II.
 • 8. Béta-sugárzás abszorpciója, holtidő mérése. Radioaktív felezési idő II.
 • 9. Szcintigráfia
 • 10. Szcintigráfia
 • 11. Optika
 • 12. Optika
 • 13. Pótmérés, szeminárium
 • 14. Pótmérés, szeminárium
 • 15. Abszorpciós fotometria
 • 16. Abszorpciós fotometria
 • 17. Vérnyomásmérés. Elektrokardiográfia (EKG)
 • 18. Vérnyomásmérés. Elektrokardiográfia (EKG)
 • 19. Ultrahang
 • 20. Ultrahang
 • 21. Hőmérsékletmérés
 • 22. Hőmérsékletmérés
 • 23. Audiometria
 • 24. Audiometria
 • 25. Pótmérés, szeminárium
 • 26. Pótmérés, szeminárium
 • 27. Pótmérés, szeminárium
 • 28. Pótmérés, szeminárium

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János (szerk.): Orvosi biofizika, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Literature developed by the Department

Oktatási anyagok a Biofizikai Intézet honlapján: http://biofizika.aok.pte.hu

Notes

Biofizikai gyakorlatok, PTE ÁOK, Pécs

Recommended literature

P.W. Atkins: Fizikai-kémia

Conditions for acceptance of the semester

A félév elfogadásának feltétele az összes gyakorlat elvégzése és az azokról készített jegyzőkönyvek elfogadása a gyakorlatvezető által. Legfeljebb 2 gyakorlatról való hiányzás megengedett. A gyakorlatról való késés nem megengedett, a késés hiányzásnak minősül. A félév során a hallgatók dolgozatot írnak, amelynek eredménye alapján mentességet kaphatnak a kollokvium adott részei alól.

Mid-term exams

A hallgatók minden gyakorlat előtt rövid beugrót írnak az aznapi gyakorlat anyagából. Két sikertelen beugrót követően minden további sikertelen beugró hiányzásnak minősül. A félév során két dolgozatra kerül sor előreláthatóan a 6. és a 13. héten. Azok a hallgatók, akik 4-es vagy 5-ös érdemjegyet érnek el, megajánlott jegyet szerezhetnek a tárgyból.

Making up for missed classes

Az elmulasztott gyakorlatok pótlására pótgyakorlatokat biztosítunk. A hallgatók csak saját csoportjuk gyakorlatán pótolhatnak, egy pótgyakorlat során csak egy gyakorlat pótolható.

Exam topics/questions

Megtalálhatók a Biofizikai Intézet honlapján (http://biofizika.aok.pte.hu)

Examiners

 • Dr. Bódis Emőke
 • Dr. Grama László
 • Dr. Lukács András Szilárd
 • Dr. Szabó-Meleg Edina
 • Karádi Kristóf Kálmán
 • Pécsi Ildikó

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Bódis Emőke
 • Dr. Bugyi Beáta
 • Dr. Futó Kinga
 • Dr. Grama László
 • Dr. Huber Tamás
 • Dr. Szabó-Meleg Edina
 • Dr. Takács-Kollár Veronika Tünde