This is the new website of the UP MS.  |  Back to the old website

« Education

Mentális egészségfejlesztés a gyakorlatban

Subject menu

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2020-2021

Course director

Dr. Kiss István Zoltán (istvan.kiss@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Orvosi Népegészségtani Intézet

Subject data

Code of subject: OFF-MEG-T  |  1 credit  |  Fogorvos |  Fakultatív module  |  Őszi

Prerequisites: -

Number of hours/semester

12 lectures + 0 practices + 0 seminars = total of 12 hours

Course headcount limitations

min. 5 – max. 15 person

Topic

A különböző interperszonális készségek, a megfelelő önismeret nemcsak az orvosi kompetenciák, a hatékony munkavégzés, hanem általában a sikeres életvezetés, a megélt jó életminőség, és a tanulmányi eredmények, a vizsgákon való sikeres helytállás szempontjából is nélkülözhetetlenek.
Kurzusunkon a tapasztalati tanulás módszereit felhasználva gyakorlatban használható készségek elsajátításában vezetjük a hallgatókat.

Lectures

 • 1. A kommunikáció alapjai. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 2. A kommunikáció jelentősége és helye a mindennapokban. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 3. Önismereti gyakorlatok. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 4. Csoportdinamikai feladatok. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 5. Konfliktusok háttere és jellemzői. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 6. Konfliktuskezelési stratégiák. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 7. Kommunikációs helyzetek orvostanhallgatóként. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 8. Kommunikációs helyzetek céljának tisztázása. Rejtett kommunikáció, játszmák felismerése. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 9. Hatékony kommunikációs módszerek I. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 10. Hatékony kommunikációs módszerek II. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 11. Az erőszakmentes kommunikáció. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 12. Az "én-üzenetek" használatának jelentősége és lehetőségei. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea

Practices

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Literature developed by the Department

lásd: Neptun Meet Street

Notes

Recommended literature

Dr. Marshall B. Rosenberg: A szavak ablakok vagy falak - Erőszakmentes kommunikáció. Agykontroll Kft. Budapest 2001.
Gutman Bea (szerk.): Teljesebbé válni - Önfejlesztés, önmegvalósítás, önmeghaladás, Kulcslyuk Kiadó, 2012
Eric Berne: Emberi játszmák, Gondolat Kiadó, 1987
Gutman Bea (szerk.): Sors és önismeret: Belső erőforrásaink felismerése, Jaffa Kiadó, 2011
Daniel H. Pink: Motiváció 3.0 - Ösztönzés másképp, HVG Könyvek, 2010
Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia, Háttér Kiadó, 1997

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

lásd: Neptun Meet Street

Making up for missed classes

Nincs

Exam topics/questions

lásd: Neptun Meet Street

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars