This is the new website of the UP MS.  |  Back to the old website

« Education

Egészségföldrajz

Subject menu

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2020-2021

Course director

Dr. Kiss István Zoltán (istvan.kiss@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Orvosi Népegészségtani Intézet

Subject data

Code of subject: OOF-FOL-T  |  1 credit  |  Általános orvos |  Fakultatív module  |  Őszi

Prerequisites: -

Number of hours/semester

10 lectures + 0 practices + 2 seminars = total of 12 hours

Course headcount limitations

min. 5 – max. 30 person

Topic

Az egészségügyi rendszerek folyamatos átalakítása és a népesség egészségi állapotában történt változások azt eredményezték, hogy az egészséggel kapcsolatos kérdések a társadalmi párbeszédek középpontjába kerültek. Ezzel párhuzamosan azonban ezen kérdések egyik lényeges dimenziója iránt is megnőtt az érdeklődés: a térbeliség, regionalitás és földrajzi vonatkozások. Az orvostudomány, a geográfia, a közgazdaságtan és a szociológia kooperációja szükségszerűen hozta létre az egészségföldrajz tudományát.
A kurzus célja, hogy olyan interdiszciplináris személetmódot adjon át a hallgatóknak, ami segítségükre lehet a komplex gondolkodás és problémamegoldás elsajátításában.

Lectures

 • 1. Az egészségföldrajz az orvostudomány szemszögéből I. Orvosföldrajz – egészségföldrajz – epidemiológia - Márovics Gergely Péter
 • 2. Az egészségföldrajz az orvostudomány szemszögéből II. A tudományok összekapcsolódásának történeti vonatkozásai, elméleti megközelítések - Márovics Gergely Péter
 • 3. Az egészségföldrajz a társadalomföldrajz szemszögéből I. Fogalmi és tartalmi kérdések - Márovics Gergely Péter
 • 4. Az egészségföldrajz a társadalomföldrajz szemszögéből II. Új jelenségek, irányzatok - Márovics Gergely Péter
 • 5. A világnépesség egészségének földrajzi vonatkozásai - Márovics Gergely Péter
 • 6. A morbiditás és mortalitás világméretű földrajzi különbségei - Márovics Gergely Péter
 • 7. Magyarország egészségföldrajza I. A hazai népesség egészségének földrajzi jellemzői - Márovics Gergely Péter
 • 8. Magyarország egészségföldrajza II. A hazai morbiditás és mortalitás területi különbségei - Márovics Gergely Péter
 • 9. Magyarország egészségföldrajza III. A magyar egészségügy földrajza - Márovics Gergely Péter
 • 10. Magyarország egészségföldrajza IV. Az egészségügyi alapellátó és sürgősségi rendszer területi képe - Márovics Gergely Péter

Practices

Seminars

 • 1. Az egészségi állapot és a környezeti tényezők kapcsolatrendszere I. - Környezet és egészség
 • 2. Az egészségi állapot és a környezeti tényezők kapcsolatrendszere II. - A klímaváltozás egészségi hatásai

Reading material

Obligatory literature

-

Literature developed by the Department

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Notes

-

Recommended literature

Ember I., Pál V., Tóth J. (2013) Egészségföldrajz

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

-

Making up for missed classes

Pótlási lehetőség nincs.

Exam topics/questions

Neptun

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Márovics Gergely Péter