This is the new website of the UP MS.  |  Back to the old website

« Education

A modern pszichoanalitikus gondolkodás története

Subject menu

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2019-2020

Course director

Dr. Karádi Kázmér (kazmer.karadi@aok.pte.hu), egyetemi docens

Magatartástudományi Intézet

Subject data

Code of subject: OOF-PGT-T  |  1 credit  |  Általános orvos |  Fakultatív module  |  Tavaszi

Prerequisites: -

Number of hours/semester

0 lectures + 0 practices + 12 seminars = total of 12 hours

Course headcount limitations

min. 5 – max. 15 person

Topic

A pszichoanalízist sokszor állították be úgy, mint ami a századelő óta nem változott. Ebből fakad a legtöbb bírálat is az analitikus mozgalom felé. A valóságos helyzet azonban az, hogy nagyon kevés maradt meg abból, ahogyan Freud értelmezte és gyakorolta a lélekelemzést. Az elmélet pilléreit teljes mértékben átalakította a modern analitikus gondolkodás. A kurzus célja ennek a fejlődésnek a bemutatása, valamint az, hogy megismertesse a hallgatókat a modern pszichoanalitikus gondolkodás eredményeivel.

Lectures

Practices

Seminars

 • 1. Freud és a klasszikus analitikus hagyomány
 • 2. Freud és a klasszikus analitikus hagyomány
 • 3. Énpszichológia
 • 4. Énpszichológia
 • 5. Harry Stack Sullivan és a személyközi pszichoanalízis
 • 6. Harry Stack Sullivan és a személyközi pszichoanalízis
 • 7. Melanie Klein és a modern kleini elmélet
 • 8. Melanie Klein és a modern kleini elmélet
 • 9. Tárgykapcsolatok brit iskolája: Fairbairn és Winnicott
 • 10. Tárgykapcsolatok brit iskolája: Fairbairn és Winnicott
 • 11. Identitás és a szelf pszichológiája
 • 12. Identitás és a szelf pszichológiája

Reading material

Obligatory literature

-

Literature developed by the Department

-

Notes

-

Recommended literature

Sigmund Freud: A patkányember
Sigmund Freud: A farkasember
Sigmund Freud: Művészetpszichológiai írások

Conditions for acceptance of the semester

--

Mid-term exams

Esszé benyújtása.

Making up for missed classes

Az oktatóval megbeszélendő.

Exam topics/questions

--

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Karádi Kázmér