Demonstrátori munka 2.

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

lectures: 0 hours

practices: 24 hours

seminars: 0 hours

total of: 24 hours

Subject data

 • Code of subject: OGE-DM2-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Prerequisites:

OGE-DM1-T teljesített

Course headcount limitations

min. 1 – max. 300

Available as Campus course for 50 fő számára. Campus-karok: ÁJK BTK ETK KPVK GYTK KTK MK MIK TTK

Topic

A tantárgy célja a felügyelet mellett segédoktatói és oktatássegítői tevékenység iránt elhivatottságot érző és dokumentáltan eredményes oktatómunkát végző hallgatók tevékenységének elismerése és elősegítése.
A tárgy nyolc félévben vehető fel felmenő rendszerben (összesen 16 kredit értékben).

Lectures

Practices

 • 1. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 2. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 3. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 4. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 5. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 6. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 7. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 8. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 9. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 10. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 11. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 12. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 13. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 14. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 15. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 16. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 17. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 18. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 19. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 20. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 21. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 22. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 23. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 24. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Literature developed by the Department

..

Notes

Recommended literature

Conditions for acceptance of the semester

A tantárgy felvételének feltétele az adott félévben regisztrált demonstrátori status, elfogadásának feltétele a szorgalmi időszak során igazolt legalább 24 óra segédoktatói vagy dokumentált oktatásszervezési tevékenység.
A jegyek kialakításának és a félév elfogadásának a részletes feltételeit lásd a Demonstrátori Diákkör Ügyrendjében:
https://docs.google.com/document/d/1t2v3877z84ddJP_6Qz3NSe4GiRG1q86TMcmE_EOtim4/edit?usp=sharing.
A Demonstrátori Diákkör honlapja: http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/980/339

Mid-term exams

A félév során legalább két évközi számonkérés sikeres teljesítése szükséges.

Making up for missed classes

A 24 óra demonstrátori tevékenység terhére hiányzás nem fogadható el.

Exam topics/questions

A demonstrátori tevékenység tantárgyától és tematikájától függ.

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Czopf László József
 • Dr. Filipánits Kristóf József
 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Németh Tímea
 • Dr. Sebők Judit
 • Dr. Tamás Andrea