« Education

A gyógyszertan speciális területei

Subject menu

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2020-2021

Course director

Dr. Pethő Gábor István (gabor.petho@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Subject data

Code of subject: OFE-GST-T  |  1 credit  |  Fogorvos |  Elektív module  |  Őszi

Prerequisites: OFP-FF1-T egyidejű felvétel

Number of hours/semester

10 lectures + 0 practices + 0 seminars = total of 10 hours

Course headcount limitations

min. 5 – max. 50 person

Topic

A kurzus célja a farmakológia azon területeinek ismertetése, amelyek időhiány miatt egyáltalán nem vagy csak érintőlegesen szerepelnek a Gyógyszertan-1-2-3 kötelező tantárgyak anyagában. Az érintett témák a következők: a terhesség farmakológiai aspektusai; a farmakogenomika jelentősége a gyógyszeres terápiában és a gyógyszerfejlesztésben; a retinoidok gyógyszertani aspektusai; a bőrgyógyászatban használt egyéb szerek; a meta-analízis alkalmazása a gyógyszerhatások elemzésében; a farmakodinámiai és farmakokinetikai alapparaméterek klinikai jelentősége; az inhalációs gyógyszerbevitel sajátosságai; a kronofarmakológia alapjai; a kontrasztanyagok farmakológiája; gyógyszerek és kiralitás. A kurzus a kötelező gyógyszertan tantárgy kiegészítéseként segítséget kíván nyújtani a racionális klinikai gyógyszeralkalmazás alapelveinek elsajátításához, és anyaga hasznos lehet a gyógyszertanvizsgákra való felkészülés során is.

Lectures

  • 1. A terhesség és a gyógyszerek kapcsolata - Dr. Pethő Gábor István
  • 2. A farmakogenomika jelentősége a terápiában és a gyógyszerfejlesztésben - Dr. Pethő Gábor István
  • 3. Meta-analízis alkalmazása a gyógyszerhatások elemzésében - Dr. Pethő Gábor István
  • 4. Gyógyszerek és kiralitás - Dr. Pethő Gábor István
  • 5. A farmakodinámiai és a farmakokinetikai paraméterek klinikai jelentősége a légúti rendszerre ható szerek példáján I. - Dr. Pethő Gábor István
  • 6. A farmakodinámiai és a farmakokinetikai paraméterek klinikai jelentősége a légúti rendszerre ható szerek példáján II. - Dr. Pethő Gábor István
  • 7. A retinoidok farmakológiája - Dr. Pethő Gábor István
  • 8. A bőrgyógyászatban használt szerek (a retinoidokon kívül) farmakológiája - Dr. Pethő Gábor István
  • 9. A kontrasztanyagok farmakológiája - Dr. Pethő Gábor István
  • 10. A kronofarmakológia alapjai - Dr. Pethő Gábor István

Practices

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Nincs.

Literature developed by the Department

Az előadások anyaga PDF-formátumban elérhető a Neptunban.

Notes

Nincs.

Recommended literature

Nincs.

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

A kurzus utolsó előadását követően a szorgalmi időszakban írásbeli dolgozat alapján szerezhető meg a félévközi jegy. Aki ezt nem írja meg, vagy elégtelen érdemjegyet szerez, lehetősége van szóban a javításra ill. pótlásra a szorgalmi időszak 12. hetének végéig egy alkalommal. Ennek sikertelensége vagy elmaradása esetén a vizsgaidőszak első 2 hete során egy további szóbeli lehetőség van a félévközi jegy megszerzésére.

Making up for missed classes

Az órák pótlására nincs lehetőség.

Exam topics/questions

Vizsgakérdések külön nincsenek megadva. Az írásbeli vizsga esszékérdései az előadások anyagán alapulnak.

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars