« Education

Gyógyszertervezés

Subject menu

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2020-2021

Course director

Dr. Hetényi Csaba (hetenyi.csaba@pte.hu), egyetemi docens

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Subject data

Code of subject: OGE-DRD-T  |  2 credit  |  Gyógyszerész |  Elektív module  |  Minden félévben

Prerequisites: -

Number of hours/semester

24 lectures + 0 practices + 0 seminars = total of 24 hours

Course headcount limitations

min. 1 – max. 25 person

Available as Campus course for 5 student(s). Campus-faculties: ÁOK ETK GYTK TTK

Topic

A kurzus a hallgató számára átfogó képet kínál a gyógyszertervezés teljes folyamatáról a betegség kiválasztásától egészen a gyógyszer piacra kerüléséig. A bevezető előadások után a tervezés egyes fázisainak részletes ismertetése következik, amelynek során mind a hatástani, mind a farmakokinetikai tulajdonságok előrejelzéséről szó lesz. Ennek kapcsán a tervezéskor használt elméleti és kísérletes módszerek bemutatására egyaránt sor kerül. Esettanulmányok demonstrálják a sikeres példákat és a tervezés során felmerülő nehézségeket is. A kutatói vénával bíró hallgatók egyértelmű célcsoportja e kurzusnak. Mellettük a kurzus hasznos ismereteket nyújt a majdani gyakorló orvosok és gyógyszerészek számára is azáltal, hogy követhetővé teszi a gyógyszerek megszületésének komplex folyamatát. Ez remélhetőleg segíti a hallgatók eligazodását a gyógyszertan - molekulatervezés során is használt - törvényeinek erdejében. Ezen túlmenően kitér a kurzus a mellékhatások és toxicitás problematikájára, valamint tárgyalja a gyógyszerek engedélyezésének, előállításának egyes kérdéseit is. A Journal Club órákon a hallgatók bevonásával az előző előadásokon tárgyalt területek friss szakcikkeinek bemutatásával mélyítjük el az ismereteket. A hallgatók így saját maguk fedezhetnek fel további összefüggéseket, győződhetnek meg a gyógyszertervezés terén szerzett új ismereteik használhatóságáról.

Lectures

 • 1. A betegség kiválasztása. Célok, terminológia, trendek. - Dr. Hetényi Csaba
 • 2. Kondíciók. Stratégiák. Ligandum-alapú tervezés. - Dr. Hetényi Csaba
 • 3. Tradícionális tervezés. - Dr. Hetényi Csaba
 • 4. Célpont-alapú tervezés. - Dr. Hetényi Csaba
 • 5. A célpont kiválasztása és validálása. - Dr. Hetényi Csaba
 • 6. Fehérje célpontok 1. Általános áttekintés, szerkezeti fehérjék. - Dr. Hetényi Csaba
 • 7. Fehérje célpontok 2. Enzimek és receptorok. - Dr. Hetényi Csaba
 • 8. Kísérleti szerkezetmeghatározási módszerek. - Dr. Hetényi Csaba
 • 9. Elméleti szerkezetmeghatározási módszerek. - Dr. Hetényi Csaba
 • 10. Lipidek és nukleinsavak, mint célpontok. - Dr. Hetényi Csaba
 • 11. Journal club 1. Stratégiák összehasonlítása. - Dr. Hetényi Csaba
 • 12. Journal club 2. Célpontok értékelése. - Dr. Hetényi Csaba
 • 13. A vezérvegyület kiválasztása és a tervezés kísérleti módszerei. - Dr. Hetényi Csaba
 • 14. A vezérvegyületek molekuláris komplexei. Termodinamikai és kinetikai stabilitás. - Dr. Hetényi Csaba
 • 15. A vezérvegyület kiválasztása és a tervezés elméleti módszerei. - Dr. Hetényi Csaba
 • 16. Vezérvegyület optimalizálás, transzformációk. - Dr. Hetényi Csaba
 • 17. ADMETox optimalizálás 1. Célok, általános jellemzés. - Dr. Hetényi Csaba
 • 18. ADMETox optimalizálás 2. Módszerek. - Dr. Hetényi Csaba
 • 19. A tervezés lezárása. Gyártás és fejlesztés. Mellékhatások és piaci nyomonkövetés. - Dr. Hetényi Csaba
 • 20. Esettanulmányok. Antivirális gyógyszerek tervezése. - Dr. Hetényi Csaba
 • 21. Journal club 3. Új eljárások fejlesztése. - Dr. Hetényi Csaba
 • 22. Journal club 4. Paradigmaváltások a tervezésben. - Dr. Hetényi Csaba
 • 23. Dolgozat - Dr. Hetényi Csaba
 • 24. Dolgozat - Dr. Hetényi Csaba

Practices

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Literature developed by the Department

Az oktatási anyag a vizsgakérdésekkel együtt a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet honlapján vagy az előadáson/e-mailben elküldött linken érhető el.

Notes

Recommended literature

Keserű György Miklós (szerk.): A gyógyszerkutatás kémiája, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011.

Conditions for acceptance of the semester

Jelenleg a választható és elektív kurzusok esetén a szabályzat nem tartalmaz részvételi követelményt. Amennyiben szükséges itt valamit megjelölnöm, akkor 25 %, de csak azért teszem, hogy kitölthető legyen az űrlap. Javasoltam a Tanulmányi Bizottság vezetőjének a helyzet szabályzását és 50 % mértéket a hiányzásoknál.

Mid-term exams

A szemeszter végén zárthelyi dolgozat kerül meghirdetésre. A dolgozat egyszeri választásos tesztkérdéseket és esszékérdéseket tartalmaz. A jegy a dolgozat eredménye és opcionálisan a Journal Club-ra készített prezentáció értékelése alapján kerül kialakításra. A hallgató a szabályzatban foglaltak szerint javíthatja jegyét.

Making up for missed classes

Távolmaradás pótlása konzultáció alapján.

Exam topics/questions

A vizsgakérdések az előadásanyagok végén kerülnek elhelyezésre.

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars