Dr. Fülöp Barbara PhD komplex vizsgája

2022. december 9. 10:00 - 11:00
PTE ÁOK Neurológiai Klinika Könyvtár és infokommunikációs eszköz igénybevételére (Pécs, Rét u. 2.)

Dr. Fülöp Barbara Primer krónikus fájdalom állapotok kórélettani mechanizmusai és terápiás kihívásai” valamint Adjuváns analgetikumokPhD – komplex vizsgája 2022. december 9-én (péntek) 10 órakor a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Neurológiai Klinika Könyvtár helyiségében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Rét u. 2.).

 

A komplex vizsgabizottság összetétele:

elnök: Dr. Janszky József egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok: Dr. Almási Róbert Gyula egyetemi docens (PTE ÁOK)

Dr. Zádori Zoltán egyetemi docens (SE)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aHy3ZqiabSKENZ_ans9bvbK62y8w7_siuWseyLsLiZh01%40thread.tacv2/1668601912597?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%223c6ac7e9-b8a2-4f52-853b-0c388aa8203d%22%7d