Az egység összes munkatársa

Dr. Huber Tamás

Dr. Huber Tamás

egyetemi adjunktus

Biofizikai Intézet

Telefon: 31029

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Huber Tamás

Az aktin filamentumok a sejt vázát építik fel, szerepük van a sejt alakjának megtartása mellett a sejtszintű dinamizmus fenntartásában is. Intézetünkben olyan fehérjéket vizsgálunk, melyek hatással vannak az aktinra, és ily módon mind sejt-, mind pedig szövet szinten az egész organizmusra.

Ahhoz, hogy a szervezetben aktin monomerekből (egyedi aktin molekulákból) filamentum, tehát a sejt vázát alkotó polimer alakuljon ki, szükséges az úgynevezett nukleációs faktorok jelenléte. Ezek a fehérjék teszik lehetővé, hogy a sejten belül, szervezett módon hosszabb vagy rövidebb aktin filamentumok, esetlegesen kötegelődött, erős aktin szálak alakuljanak ki. A nukleációs faktorok egyik típusa a forminok családja. Ezeknek a fehérjéknek a jelentőségét igen jól szemlélteti, hogy ha az ezeket kódoló génben hiba alakul ki, akkor a fejlődő embrió vagy életképtelen, vagy súlyos végtagdeformitással jön a világra.

Vizsgálataink során fényt deríthetünk a formin fehérjék aktinnal való közvetlen kölcsönhatásának tulajdonságaira, megállapíthatjuk, hogy a formin milyen módon változtatja meg az aktin monomerből filamentummá alakulás folyamatát, mely lépéseiben működik katalizátorként, és hol lassítja annak dinamikáját. Végeredményben így a sejten belüli funkció biofizikai alapjait találhatjuk meg az intézetünkben rutinszerűen alkalmazott molekuláris biológiai, valamint fluoreszcencia spektroszkópos és mikroszkópos módszerek segítségével.