Az egység összes munkatársa

Varnyuné Kis-Bicskei Nikolett

Varnyuné Kis-Bicskei Nikolett

egyetemi tanársegéd

Biofizikai Intézet

Tartósan távol

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Talián Csaba Gábor

Társtémavezető: Varnyuné Kis-Bicskei Nikolett

Az eukarióta sejtek mechanikai stabilitását egy belső vázrendszer (citoszkeleton) adja, amelynek egyik fő komponensét képezik az aktin filamentumok. Ugyancsak ezek a struktúrák felelősek a sejt mozgásainak jelentős részéért. Az aktin rendszert több száz szabályozó fehérje működteti, melyek nemcsak az aktin filamentum tulajdonságait szabják meg, hanem egymás tevékenységét is befolyásolják. A megnyúlt tropomiozinok a filamentumok oldalához kötődnek hosszirányban. Számos formájuk fordul elő egyazon sejttípuson belül is, aminek a jelentősége egyelőre kevéssé ismert. A gelsolin családba hasonló szerkezetű fehérjék tartoznak más-más funkcióval.

A gelsolin képes szétdarabolni a filamentumokat, illetve elősegíteni a képződésüket, vagy lezárni az egyik végüket. Az is ismert, hogy a tropomiozin és a gelsolin nemcsak az aktinhoz, hanem egymáshoz is képes kapcsolódni. Célunk, hogy megvizsgáljuk ennek a két fehérjetípusnak (valamint később a gelsolin család más tagjainak is) a kölcsönhatásait, illetve azt, hogy hogyan befolyásolják egymás szabályozó hatását az aktin filamentumra. Ezáltal megpróbálunk egy olyan molekuláris modellt felépíteni, amely egy lépéssel közelebb vihet ahhoz, hogy ennek a bonyolult rendszernek a működését megértsük. Munkánk során molekuláris biológiai eszközöket éppúgy alkalmazunk, mint fluoreszcens spektroszkópiai méréseket, vagy mikroszkópos képalkotást.