Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

  Az egység összes munkatársa

Dr. Bukovics Péter

Dr. Bukovics Péter

Ph.D

egyetemi adjunktus

Biofizikai Intézet

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Bukovics Péter

Társtémavezető: Dr. Bugyi Beáta

Az eukarióta sejtváz egyik alapvető eleme az aktin, amely polimerizációja során alegységeiből, - az aktin monomerekből - felépülő filamentum-hálózat jön létre. Az aktin sejtváz dinamikus átrendeződése az aktinhoz asszociált fehérjecsaládok komplex koordinációja révén valósul meg. Kutatócsoportunk az egyik ilyen fehérjecsalád, a gelsolin homológ (GH) szupercsalád vizsgálatával foglalkozik, melynek tagjai változatos biológiai funkciókban töltenek be nélkülözhetetlen szerepet, számos esetben aktivitásuk Ca2+ által szabályozottak.

Az aktin-szabályozó fehérjék jelenléte, azok megjelenési mintázata karakterisztikus lehet a különböző klinikai kórképekben, a szabályozó fehérjék minőségének, illetve mennyiségének módosulása pedig jelentős hatást gyakorolhat a pathológiai elváltozások hátterében megjelenő citoszkeletális szabályozás módosításában is.

Tekintve, hogy ezen fehérjéknek meghatározó szerepe van az idegrendszerben az axonális filopodiumok formálásában, szabályozásában, így célunk a mögöttes szabályozó mechanizmusok megértésén túl ezen fehérjék potenciális biomarkerként történő azonosítása traumás idegrendszeri károsodás (pl. TBI) esetén, így prediktálva a sérülés potenciális kimenetelét.

Feladataink között szerepel a fehérjék azonosítása egészséges kontroll csoport biológiai mintáiban (elsődlegesen vérplazmában), a feltárási, tisztítási módszerek kidolgozása mellett pedig a későbbiekben súlyos traumás agysérülésen (sTBI) átesett betegek vérplazmájának, illetve lehetőség szerint agy-gerincvelői folyadék – liquor – vizsgálata is.

 

Bugyi B, Carlier MF: Control of actin filament treadmilling in cell motility. ANNUAL REVIEW OF BIOPHYSICS 39: pp. 449-470. (2010)

Bukovics P, Czeiter E, Amrein K, Kovacs N, Pal J, Tamas A, Bagoly T, Helyes Z, Buki A, Reglodi D: Changes of PACAP level in cerebrospinal fluid and plasma of patients with severe traumatic brain injury. PEPTIDES 60: pp. 18-22. (2014)

http://nyilvanos.otka-palyazat.hu/index.php?menuid=930&num=72240