Fizika-biofizika 2. - gyakorlat

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGO-Z2G-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OGO-Z1E-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Tematika

A tantárgy célja a Fizika-Biofizika 2 című tárgyon szerzett elméleti ismeretek elmélyítése.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Bevezetés és munkavédelem
 • 2. Bevezetés és munkavédelem
 • 3. Mérések Geiger-Müller számlálóval. Rádioaktív felezési idő I
 • 4. Mérések Geiger-Müller számlálóval. Rádioaktív felezési idő I
 • 5. Gamma abszorpció
 • 6. Gamma abszorpció
 • 7. Béta sugárzás abszorpciója. Radioaktív felezési idő II
 • 8. Béta sugárzás abszorpciója. Radioaktív felezési idő II
 • 9. Szcintigráfia
 • 10. Szcintigráfia
 • 11. Optika
 • 12. Optika
 • 13. Abszorpciós fotometria
 • 14. Abszorpciós fotometria
 • 15. Vérnyomásmérés, EKG
 • 16. Vérnyomásmérés, EKG
 • 17. Ultrahang
 • 18. Ultrahang
 • 19. Hőmérsékletmérés
 • 20. Hőmérsékletmérés
 • 21. Audiometria
 • 22. Audiometria
 • 23. Pótmérés
 • 24. Pótmérés
 • 25. Pótmérés
 • 26. Pótmérés
 • 27. Pótmérés
 • 28. Pótmérés

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/10

Jegyzet

Biofizika gyakorlatok, PTE ÁOK, 2020

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A hallgatók minden gyakorlat előtt rövid beugrót írnak az aznapi gyakorlat anyagából. Két sikertelen beugrót követően minden további sikertelen beugró hiányzásnak minősül. A gyakorlatos anyagból a félév végén (várhatóan az utolsó gyakorlaton) szóbeli vizsgára kerül sor. Sikertelen vizsga esetében két pótvizsga lehetőség van.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A hallgatóknak lehetőségük van (maximum két) gyakorlat pótlására a félév végén

Vizsgakérdések

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/10

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Szabó-Meleg Edina
 • Dr. Szatmári Dávid Zoltán
 • Dr. Takács-Kollár Veronika Tünde
 • Halász Henriett
 • Kapronczai Róbert
 • Karádi Kristóf Kálmán
 • Szeiliné Dr. Türmer Katalin Erzsébet
 • Tempfliné Pirisi Katalin Erzsébet