Biofizika 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 42 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOA-BF2-T
 • 3 kredit
 • Általános orvos
 • Alapozó modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOA-BF1-T teljesített

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő

Tematika

A tantárgy a Biofizika 1 tantárgyra építve tárgyalja az élő anyag szerkezetének és működésének vizsgálatát szolgáló fizikai, biofizikai, valamint fizikai jellegű orvosdiagnosztikai módszerek alapjait. Az orvosi diagnosztikai eljárások alapelvei rövidített formában hangzanak el, utalva a preklinikai modulban ennek a témakörnek szentelt önálló kurzusra.

Előadások

 • 1. Abszorpciós spektroszkópia - Dr. Ujfalusi Zoltán
 • 2. Fluoreszcencia spektroszkópia - Dr. Ujfalusi Zoltán
 • 3. Fluoreszcencia orvosbiológiai alkalmazása - Dr. Bugyi Beáta
 • 4. Fénymikroszkópia, fluoreszcencia mikroszkópia - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 5. Modern mikroszkópiai módszerek - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 6. Infravörös és Raman spektroszkópia - Dr. Lukács András Szilárd
 • 7. NMR - Dr. Grama László
 • 8. MRI - Dr. Grama László
 • 9. Röntgendiagnosztika, CT - Dr. Kengyel András Miklós
 • 10. Gamma-kamera, SPECT, PET - Dr. Kengyel András Miklós
 • 11. Ultrahang - Dr. Grama László
 • 12. Áramlási citometria - Dr. Bugyi Beáta
 • 13. Szedimentáció, elektroforézis - Dr. Talián Csaba Gábor
 • 14. Tömegspektrometria - Dr. Talián Csaba Gábor

Gyakorlatok

 • 1. Bevezetés. Munka- és balesetvédelmi oktatás
 • 2. Bevezetés. Munka- és balesetvédelmi oktatás
 • 3. Geiger-Müller számláló, radioaktív felezési idő 1
 • 4. Geiger-Müller számláló, radioaktív felezési idő 1
 • 5. Gamma spektrometria és sugárvédelem
 • 6. Gamma spektrometria és sugárvédelem
 • 7. Béta- és Gamma-sugárzás abszorpciója, radioaktív felezési idő 2
 • 8. Béta- és Gamma-sugárzás abszorpciója, radioaktív felezési idő 2
 • 9. Audiometria
 • 10. Audiometria
 • 11. Fénymikroszkóp és lézer
 • 12. Fénymikroszkóp és lézer
 • 13. Centrifugálás
 • 14. Centrifugálás
 • 15. Ultrahang
 • 16. Ultrahang
 • 17. Doppler-ultrahang
 • 18. Doppler-ultrahang
 • 19. Refraktometria és Polarimetria
 • 20. Refraktometria és Polarimetria
 • 21. Optika
 • 22. Optika
 • 23. Pótmérés, szeminárium
 • 24. Pótmérés, szeminárium
 • 25. Gyakorlatos ZH
 • 26. Gyakorlatos ZH
 • 27. Pótmérés, szeminárium
 • 28. Pótmérés, szeminárium

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Elérhetőek a tantárgy PotePedia felületén.

Jegyzet

Biofizikai gyakorlatok, PTE ÁOK, Pécs

Ajánlott irodalom

Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János (szerk.): Orvosi biofizika, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Egy gyakorlati ZH, amely mentességet adhat a vizsgán a gyakorlati vizsgarész alól.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az elmulasztott gyakorlatok pótlására pótgyakorlatokat biztosítunk. A hallgatók csak saját csoportjuk gyakorlatán pótolhatnak, egy pótgyakorlat során csak egy gyakorlat pótolható.

Vizsgakérdések

Elérhetőek a tantárgy Teams, Moodle vagy PotePedia felületén.

Vizsgáztatók

 • Dr. Bódis Emőke
 • Dr. Bugyi Beáta
 • Dr. Grama László
 • Dr. Hild Gábor
 • Dr. Huber Tamás
 • Dr. Huberné Dr. Barkó Szilvia
 • Dr. Lukács András Szilárd
 • Dr. Nyitrai Miklós
 • Dr. Szabó-Meleg Edina
 • Dr. Talián Csaba Gábor

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Czimbalek Lívia Mária
 • Dr. Bódis Emőke
 • Dr. Bugyi Beáta
 • Dr. Grama László
 • Dr. Hild Gábor
 • Dr. Huber Tamás
 • Dr. Huberné Dr. Barkó Szilvia
 • Dr. Kengyel András Miklós
 • Dr. Lukács András Szilárd
 • Dr. Szatmári Dávid Zoltán
 • Dr. Takács-Kollár Veronika Tünde
 • Dr. Talián Csaba Gábor
 • Dr. Ujfalusi Zoltán
 • Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • Madarász Tamás
 • Pécsi Ildikó
 • Szajkóné Longauer Beáta
 • Tempfliné Pirisi Katalin Erzsébet