Gyógyszerész biofizika szemináriumok 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 14 óra

összesen: 14 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGE-SP1-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGO-Z1E-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Tematika

A kurzus célja a Fizika-Biofizika 1 tárgy ismereteinek elmélyítése gyakorlati foglalkozásokon keresztül

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Gáztörvények: izoterm, izobár, izochor állapotváltozás.
 • 2. Munka, energia, I. főtétel
 • 3. Entalpia: állapotváltozás entalpiája, reakció entalpia, kötési entalpia. Hess törvény
 • 4. Hőkapacitás állandó térfogat és állandó nyomás esetében. A hő mérése. Kalorimetria
 • 5. Carnot ciklus. Entrópia klasszikus definíciója.
 • 6. Entrópia statisztikus definíciója
 • 7. II. Főtétel
 • 8. Ioncsatornák, membránpotenciál
 • 9. Rezgések: harmonikus rezgések
 • 10. Hullámok: interferencia, diffrakció. Állóhullámok
 • 11. Atommodellek
 • 12. Dolgozat
 • 13. Citoszkeletális fehérjék
 • 14. Motorfehérjék

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Biofizika Gyakorlatok, PTE ÁOK, 2013

Saját oktatási anyag

http://biofizika.aok.pte.hu

Jegyzet

http://biofizika.aok.pte.hu

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Egy tesztre kerül sor a 12. héten. A tesztben számításos és egy szavas válaszoló-s feladatot kell megoldani.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs pótlási lehetőség

Vizsgakérdések

http://biofizika.aok.pte.hu

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Lukács András Szilárd
 • Karádi Kristóf Kálmán
 • Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • Pécsi Ildikó