« Oktatás

Public Health 3 (Environmental Health)

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Csaba VARGA (chemsafety@freemail.hu), professor

Department of Public Health Medicine

Tárgyadatok

Kód: OAA-KET-T  |  1 kredit  |  General Medicine |  Basic modul  |  autumn

Előfeltétel: OAA-AED-T completed , OAA-BI2-T completed , OAA-BEB-T completed

Vizsgakurzus: Igen

Óraszámok / félév

7 óra előadás + 7 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő

Tematika

The aim of the course is the introduction into the environmental related health impacts and with a particular focus on the prevention.

Előadások

 • 1. Introduction to Environmental Health. Basic principles. Methods: experimental toxicology and environmental epidemiology. Ecology, human ecology. - Dr. Varga Csaba
 • 2. Natural and arteficial environment. Health effects of the indoor environment. Environmental monitoring, environmental protection. - Dr. Szendi Katalin
 • 3. Global environmental issues. Global warming. Athmospheric pollution. Emission, immission. - Dr. Szendi Katalin
 • 4. Health impacts of contaminants in water. Sewage and waste waters. - Dr. Varga Csaba
 • 5. Health impacts of soil contamination. - Dr. Varga Csaba
 • 6. Chemical safety. - Dr. Varga Csaba
 • 7. Physical exposures: Noise and vibration. - Dr. Szendi Katalin

Gyakorlatok

 • 1. Water chemistry laboratory practical I.
 • 2. Water chemistry laboratory practical II.
 • 3. Water microbiology laboratory practical I.
 • 4. Water microbiology laboratory practical II.
 • 5. Health effects of physical exposures I.: Radiations, electromagnetic fields.
 • 6. Radiation hygienic laboratory practical
 • 7. Aerobiology.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Educational material uploaded on Neptun.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Tompa (editor): Basic Principles of Public Health, ISBN: 978 963 9879 13 3

A félév elfogadásának feltételei

Absence of 2x45 minutes from practical is acceptable. Above this the semester cannot be accepted.
In the 8th semester students have to do a final exam of Public Health, for it they need completed courses, which are the followings: The basics of Disease Prevention (OAABMA), General Epidemiology and Demography (OAAAED), Environmental Health (OAAKET), Preventive Medicine (OAPNEO), Detailed Epidemiology (OAKREP), Occupational Hygiene and Occupational Medicine (OAKMFO).

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Students may attend the practical of another group on the same week. Pre-consultation with practical leader is needed.

Vizsgakérdések

- Rely on material from lectures and seminars
- Educational material uploaded on Neptun


Public Health 3 - topics for the oral exam

1. Ecology I. Organization levels, Gaia theory, competition, niche-theory
Indoor pollution V. Indoor air pollution – asbestos, biological sources, radon
2. Ecology II. Population in biology, ecosystem, food-chain, diversity
Chemical safety V. Unit of risk, Risk Assessment
3. Ecology III. Interactions among populations, Lotka-Volterra model, population growth
Physical risk factors – noise and vibration (their effect on health, prevention)
4. Ecology IV. Human ecology, Special situation of the human population(s) in the ecosystem
Physical risk factors – the toxicology of fibres and dusts (excluding asbestos)
5. Water/soil I. Global water resources, water demands, water balance of the human body
Aerobiology I: primary prevention and risk factors
6. Water/soil II. Hydrological cycles
Aerobiology II: tertiary prevention and risk factors
7. Water/soil III. Essential ions in drinking water
Significance and measurement of UV radiation (lab practice)
8. Water/soil IV. Water pollutants/contaminants: classification, effects of nitrate
Significance and measurement of radon exposure (lab practice)
9. Water/soil V. The Minamata desaese; arsenic in drinking water
Chemical safety I. CAS Registry, EINECS/ELINKS, POP compounds
10. Water/soil VI. Secondary contaminants
Chemical safety II. Definition of chemical safety, organizations, life cycle of compounds
11. Water/soil VII. Water-borne epidemics, crucial infectious agents
Chemical safety III. Classification of hazards, hazard vs. risk
12. Water/soil VIII. Water-soluble forms of iodine, effects; iodine in water and soil
Chemical safety IV. Dose-response curves, thresholds
13. Wastes I. Hazardous wastes, applied tests; Self-purification of waters
Atmospheric pollution I. Basic principles of outdoor air pollution
14. Atmospheric pollution II. Industrial and household emitters of air pollutants
The objective and scope of the IARC monograph programme through examples
15. Atmospheric pollution III. Main types of outdoor pollutants and their effects on health
Physical risk factors – noise and vibration (measuring noise, decibel and phone scales)
16. Atmospheric pollution IV. Los Angeles and London type smog
Physical risk factors – the toxicology of some nanomaterials
17. Atmospheric pollution V. The basics of global warming
Ecology V. Meadows’ models, global problems, examples from the game theory
18. Indoor pollution I. Household air pollution and health
Water chemistry I. (lab practice): nitrogen forms, hardness
19. Indoor pollution II. Primary sources of indoor air pollution
Water chemistry II (lab practice): chlorine in drinking and bathing water, pH
20. Indoor pollution III. Carbon monoxide
Water microbiology I. (lab practice): applied techniques
21. Indoor pollution IV. Indoor air pollution – solid fuels, smoking, VOC, aerosols
Water microbiology II. (lab practice): parameters used for evaluation

Vizsgáztatók

 • Dr. Berényi Károly
 • Dr. Gyöngyi Zoltán
 • Dr. Kiss István Zoltán
 • Dr. Németh Katalin
 • Dr. Szendi Katalin
 • Dr. Varga Csaba

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Bérczi Bálint Dániel
 • Dr. Gyöngyi Zoltán
 • Dr. Szendi Katalin