Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

A kézíráselemzés biológiai alapjai. Alkalmazási lehetőségek az orvosi gyakorlatban.

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Kiss István Zoltán (istvan.kiss@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOF-KEZ-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Tematika

A kézírás felvilágosítást adhat az író személyiségéről és lelkiállapotáról. A kurzus bemutatja a kézírás kialakulásának, fejlődésének biológiai és pszichológiai alapjait, valamint a főbb írásjellemzőket. Ismerteti a kézírás elemzésének alapelveit, továbbá a grafológia felhasználásának lehetőségeit és korlátait.

Előadások

 • 1. Bevezetés: a grafológia fogalma, története, alkalmazási területei, határterületei. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 2. A kézírás jellegzetességei I. (Átfogó elemek.) - Dr. Kiss István Zoltán
 • 3. A kézírás jellegzetességei II. (Makro- és mezostruktúra. A betűk formálása.) - Dr. Kiss István Zoltán
 • 4. A kézírás jellegzetességei III. (Kötésmód, mikrostrukturális elemek.) - Dr. Kiss István Zoltán
 • 5. A kézírás jellegzetességei IV. (Az írás dinamikája.) - Dr. Kiss István Zoltán
 • 6. A kézírás neurofiziológiai alapjai. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 7. A kézírás fejlődése a pszichés fejlődés tükrében. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 8. Méréstani alapfogalmak. Írásnormák, és az azoktól való eltérés. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 9. Térszimbolika. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 10. Személyiségkép készítése. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 11. Rajzelemzés, gyermekírás. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 12. Alkalmazott grafológia. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A grafológia kézikönyve I-III., Grafológiai Intézet 1998

A félév elfogadásának feltételei

Az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk.
Legfeljebb 15 %, azaz 2x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk.

Félévközi ellenőrzések

A kurzuson elsajátított tudás ellenőrzése írásbeli vizsga (teszt) alapján történik.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlási lehetőség nincs.

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói