Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Varjas Tímea (vtimi_68@yahoo.com), egyetemi adjunktus

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFF-KPR-T  |  1 kredit  |  Fogorvos |  Fakultatív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OFA-MF2-T teljesített

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 4 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 8 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK TTK

Tematika

A hallgatók megismerkedhetnek a kemoprevenció fogalmával, e témában folyó kutatások hátterével, alkalmazási lehetőségeivel a gyakorlatban.
A tantárgy tematikájában szerepel a kemopreventív stratégiák kialakításának elvei, gyakorlati megvalósítása, valamint a kemoprevenció szempontjából hasznos vegyületcsoportok hatásmechanizmusa.

Előadások

 • 1. Bevezetés. A kemoprevenció helye a megelőzésben - Dr. Varjas Tímea
 • 2. Beavatkozási lehetőségek a többlépcsős karcinogenezisbe - antiiniciációs stratégia I. - Dr. Varjas Tímea
 • 3. Beavatkozási lehetőségek a többlépcsős karcinogenezisbe - antiiniciációs stratégia II - Dr. Varjas Tímea
 • 4. Beavatkozási lehetőségek a többlépcsős karcinogenezisbe - a promóció és a progresszió gátlása - Dr. Varjas Tímea
 • 5. Beavatkozási lehetőségek a többlépcsős karcinogenezisbe - apoptotikus folyamatok szabályozása - Dr. Varjas Tímea
 • 6. Daganatspecifikus kemopreventiv stratégiák I. - Dr. Varjas Tímea
 • 7. Daganatspecifikus kemopreventiv stratégiák II. - Dr. Varjas Tímea
 • 8. Antioxidánsok I - Dr. Varjas Tímea
 • 9. Gyógyszerek a kemoprevencióban I. - Dr. Varjas Tímea
 • 10. Gyógyszerek a kemoprevencióban II. - Dr. Varjas Tímea
 • 11. Természetes eredetű készítmények I. - Dr. Varjas Tímea
 • 12. Természetes eredetű készítmények II. - Dr. Varjas Tímea

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A felkészüléshez szükséges tananyag a Neptun-ra az elhangzást követően felkerül

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Jegykialakítás módja: írásbeli beszámoló a kurzus anyagából

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni elbírálás alapján

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói