Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Technikai katasztrófák és egészségügyi hatásaik

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Varjas Tímea (vtimi_68@yahoo.com), egyetemi adjunktus

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFF-TEK-T  |  1 kredit  |  Fogorvos |  Fakultatív modul  |  Őszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 4 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 8 fő számára. Campus-karok: ETK GYTK TTK

Tematika

A fokozódó környezet-szennyezés és az ipari katasztrófák hatással vannak egészségünkre nemcsak akut hatásaikon keresztül, hanem a környezetbe jutó vegyi anyagok krónikus expozíciót is jelenthetnek az ember számára. A kurzus célja megismertetni a hallgatót a XX. századi környezeti katasztrófákkal. Ismertetjük egyes ipari tevékenységek kockázatait, feltárjuk a balesetek okait, egészségügyi hatásait, megelőzési, védekezési lehetőségeket.

Előadások

 • 1. Bevezetés - környezeti katasztrófák osztályozása - Dr. Varjas Tímea
 • 2. Közlekedési eredetű szennyezések - Olajszennyeződések - Dr. Varjas Tímea
 • 3. Közlekedési eredetű szennyezések - Szmog - Dr. Varjas Tímea
 • 4. Vegyi szennyezések - Minamata öböl, Kadmium üzemek, Itai-itai - Dr. Varjas Tímea
 • 5. Vegyi szennyezések - Poliklórozott bifenil mérgezések - Dr. Varjas Tímea
 • 6. Vegyi szennyezések - Bhopal Union - Dr. Varjas Tímea
 • 7. Mezőgazdasági szennyezések - Hexaklor-benzol - Dr. Varjas Tímea
 • 8. Mezőgazdasági szennyezések - Növényvédőszerek és a DDT, Yusho - Dr. Varjas Tímea
 • 9. Magyarországi szennyezések - Tisza, 2000 - Dr. Varjas Tímea
 • 10. Magyarországi szennyezések - Nagytétényi ólomszennyezés - Dr. Varjas Tímea
 • 11. Magyarországi szennyezések - Újabb szennyezések - Dr. Varjas Tímea
 • 12. Nuklearis balesetek és Csernobil - Dr. Szabó István

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A felkészüléshez szükséges tananyag a Neptun-ra az elhangzást követően felkerül

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A TVSZ kreditrendszerű oktatás esetében érvényes vonatkozó szabályok szerint az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk. Az előadásokról és a gyakorlatokról összességében legfeljebb 15 %, azaz 2x45 perc hiányzás megengedett, amely felett az index aláírását megtagadjuk.

Félévközi ellenőrzések

Jegykialakítás módja: írásbeli beszámoló a kurzus anyagából

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni elbírálás alapján

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói