Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Védőoltások, védőoltás-ellenes mozgalmak tevékenysége: többet árt, mint használ

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Szendi Katalin (szkata82@yahoo.co.uk), egyetemi adjunktus

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OGF-VVE-T  |  1 kredit  |  Gyógyszerész |  Fakultatív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Tematika

A védőoltások a modern egészségügy legsikeresebb programjai közé tartoznak, melyek jelentős mértékben csökkentették számos súlyos fertőző betegség előfordulását. A mai felgyorsult világban a szakemberek képtelenek felvenni a versenyt a médiával. Számos tévhit kering a köztudatban a védőoltásokkal kapcsolatban. E hiedelmek legtermékenyebb táptalaja a félig művelt, laikus közönség, akik, lévén nem érthetnek mindenhez, elhiszik a média által közvetített, áltudomány-területek keltette illúziókat. Ezzel azonban igen veszélyes új utakat nyitnak meg a fertőző betegségek terjedéséhez.
A kurzus célja mélyebb ismeretek átadása a védőoltások mibenlétéről, hátteréről, hasznáról, eddig elért eredményeiről és kudarcairól, illetve a kurzus a gyakorló orvosok védőoltás-ellenes mozgalmak ellen való cselekvés lehetőségeinek gondolatébresztőjéül szolgál.

Előadások

 • 1. A védőoltások kialakulásának történelmi háttere, mely egyidős az oltásellenes mozgalmakkal - Dr. Szendi Katalin
 • 2. Fertőző betegségek epidemiológiája, a védőoltások bevezetése előtti és utáni megbetegedési és halálozási ráták, avagy van-e bármilyen hasznuk a védőoltásoknak? - Dr. Szendi Katalin
 • 3. A védőoltások hátterében álló epidemiológiai vizsgálatok, avagy léteznek-e egyáltalán ilyenek? - Dr. Szendi Katalin
 • 4. Morbiditás, mortalitás, incidencia, prevalencia. Statisztika, adatok elérhetősége, hivatalos források, avagy van-e elegendő, megbízható adat a védőoltások hatásosságának, biztonságosságának megállapítására? - Dr. Szendi Katalin
 • 5. A védőoltások csoportosítása. Miért kötelező a kötelező? - Dr. Szendi Katalin
 • 6. Védőoltások fajtái. Feleslegesek-e bizonyos oltások (pl. BCG)? Elképzelhető-e, hogy a cél kizárólag a gyógyszeripar meggazdagodása? - Dr. Szendi Katalin
 • 7. A védőoltások szerepe, immunitás fajtái. Jót teszünk-e az immunrendszerünknek, ha mesterségesen avatkozunk be a működésébe? Hasznosabb-e a betegségek természetes úton való leküzdése? - Dr. Szendi Katalin
 • 8. Védőoltások hatékonysága. Jobb egészségügyi mutatókkal rendelkező európai országok járványügyi helyzete jobb-e hazánkénál? A nyájimmunitás kérdései. - Dr. Szendi Katalin
 • 9. Védőoltások hatásossága. Van-e bármilyen pozitív hatásuk, vagy csupán megmásított statisztikai adatok alapján akarják ezt elhitetni velünk? - Dr. Szendi Katalin
 • 10. Védőoltások biztonsága, összetevők. Veszélyesek-e a védőoltások összetevői, okoznak-e bármilyen egészségi ártalmat? Összeesküvés-elméletek sokszínűsége. - Dr. Szendi Katalin
 • 11. A védőoltások kockázatáról, oltási egészségártalmak. Többet ártanak-e az oltások, mint használnak? MMR és az autizmus. A higany és az autizmus. Az alumínium és az autizmus. - Dr. Szendi Katalin
 • 12. Védőoltás-ellenesek tevékenysége hazánkban és külföldön - Dr. Szendi Katalin

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Ferenci Tamás: Védőoltásokról a tények alapján, Medicina 2014.
http://www.orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-05/pdf/3.7.6/1999_166_169_sinkovics_jozsef_emlekirat_szerumszerencsetlenseg.pdf
Stanley A. Plotkin: History of Vaccine Development, Springer 2011.
Vaccine Fact Book 2013. http://www.phrma.org/sites/default/files/pdf/PhRMA_Vaccine_FactBook_2013.pdf
WHO, UNICEF, World Bank. State of the World's Vaccines and Immunization, 3rd ed., Geneva, World Health Organization, 2009.

A félév elfogadásának feltételei

Az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk.
Az előadásokról és a gyakorlatokról összességében legfeljebb 2x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlási lehetőség nincs.

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Szendi Katalin