Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Bevezetés az epidemiológiába

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Varjas Tímea (vtimi_68@yahoo.com), egyetemi adjunktus

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFE-BEE-T  |  1 kredit  |  Fogorvos |  Elektív modul  |  Őszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: GYTK TTK

Tematika

A kurzus során a hallgatók elsajátítják az epidemiológia alapjait, a leggyakrabban használt mutatókat és a vizsgálati típusokat.
A megszerzett tudással könnyen értelmezhetik a munkájukhoz szükséges tudományos publikációkat.
A kurzus elsősorban gyógyszerész és fogorvos hallgatóknak javasolt.

Előadások

 • 1. Az epidemiológia alapjai - Dr. Szabó István
 • 2. Az epidemiológia kialakulása - Dr. Szabó István
 • 3. Epidemiológia és közegészségtan - Dr. Szabó István
 • 4. Ismertebb epidemiológiai vizsgálatok - Dr. Szabó István
 • 5. Az egészség és a betegség mérése - Dr. Szabó István
 • 6. Epidemiológiai vizsgálatok - Dr. Szabó István
 • 7. Epidemiológiai vizsgálatok - Dr. Szabó István
 • 8. Epidemiológiai vizsgálatok - Dr. Szabó István
 • 9. A vizsgálatokban előforduló hibák - Dr. Szabó István
 • 10. A Bizonyítékokon Alapuló Orvoslás alapjai - Dr. Szabó István
 • 11. Epidemiológiai számítások - Dr. Szabó István
 • 12. Tudományos publikációk elemzése - Dr. Szabó István

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A felkészüléshez szükséges tananyag a Neptun-ra az elhangzást követően felkerül

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A TVSZ kreditrendszerű oktatás esetében érvényes vonatkozó szabályok szerint az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk. Az előadásokról és a gyakorlatokról összességében legfeljebb 15%, azaz 2x45 perc hiányzás megengedett, amely felett az index aláírását megtagadjuk.

Félévközi ellenőrzések

Jegykialakítás módja: írásbeli beszámoló a kurzus anyagából

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni elbírálás alapján

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Szabó István
 • Dr. Varjas Tímea