Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

A környezetvédelem és a környezetmonitorozás népegészségügyi jelentősége

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Varga Csaba (chemsafety@freemail.hu), egyetemi tanár

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFF-KKN-T  |  2 kredit  |  Fogorvos |  Fakultatív modul  |  Őszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

24 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 30 fő számára. Campus-karok: GYTK

Tematika

A tárgy feladata a környezetvédelem, mint egyre fontosabb tudomány megismertetése. A legfontosabb környezeti elemek (víz, talaj, levegő?) felépítésének, összetételének és az azokat veszélyeztető folyamatoknak a bemutatása. Továbbá a hazai környezet és természetvédelem intézményi és jogszabályi hátterének a megismertetése. A környezetvédelem és környezetmonitorozás népegészségügyben betöltött szerepének a megismerése.

Előadások

 • 1. A környezetvédelem fogalma, feladata célja, intézményrendszere és jogi szabályozása. - Dr. Gerencsér Gellért
 • 2. A hazai természetvédelem fogalma, feladata, intézményrendszere és törvényi háttere. Nemzetközi természetvédelmi egyezmények. - Dr. Gerencsér Gellért
 • 3. Ökológia alapjai - Dr. Varga Csaba
 • 4. Magyarország nemzeti parkjai, azok története és a legfontosabb nemzeti parkok bemutatása. - Bérczi Bálint Dániel
 • 5. A Római Klub jelentései és azok jelentősége. - Bérczi Bálint Dániel
 • 6. A légkör szerkezete fizikai és kémiai összetétele. Természetes légköri folyamatok, amelyek fontos szerepet játszanak a légszennyezettség kialakulásában. - Dr. Gerencsér Gellért
 • 7. Levegőszennyezési alapfogalmak. Szennyezőanyagok csoportosítása. - Bérczi Bálint Dániel
 • 8. A légszennyezettség mérése, a hazai Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat működése. - Bérczi Bálint Dániel
 • 9. Klímaváltozás és hatási. I. - Dr. Gerencsér Gellért
 • 10. Klímaváltozás és hatási. II. - Dr. Gerencsér Gellért
 • 11. Környezetszennyezés és az éghajlatváltozás kapcsolata. - Bérczi Bálint Dániel
 • 12. Globális felmelegedés hatása az élőlényekre - Bérczi Bálint Dániel
 • 13. A felszíni vizek minőségi és mennyiségi összetétele. A felszíni vizek monitoring rendszere. - Dr. Varga Csaba
 • 14. Víz Keretirányelv. - Dr. Gerencsér Gellért
 • 15. A felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi összetétele. - Dr. Gerencsér Gellért
 • 16. A felszín alatti vizek monitoring rendszere. - Dr. Gerencsér Gellért
 • 17. A talaj szerkezete, fajtái. - Bérczi Bálint Dániel
 • 18. Talajszennyezési formák és azok elhárításának lehetősége. Talajvédelem. - Bérczi Bálint Dániel
 • 19. Hulladék fogalma, hulladékok fajtái. Szelektív hulladékgyűjtés. Veszélyes hulladékok. - Dr. Gerencsér Gellért
 • 20. Hulladékkezelési technológiák. - Dr. Gerencsér Gellért
 • 21. Szennyvizek, szennyvíziszapok keletkezése, fogalma. - Dr. Gerencsér Gellért
 • 22. Szennyvíztisztítás. Szennyvíziszapok hasznosításának lehetősége. - Dr. Gerencsér Gellért
 • 23. Alternatív energiák és azok használatának a következménye. I. - Bérczi Bálint Dániel
 • 24. Alternatív energiák és azok használatának a következménye. II. - Bérczi Bálint Dániel

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus végen a hallgatók egy írásbeli tesztet írnak.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói