Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Élelmiszerbiztonsági krízishelyzetek

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Varjas Tímea (vtimi_68@yahoo.com), egyetemi adjunktus

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OGF-EBK-T  |  1 kredit  |  Gyógyszerész |  Fakultatív modul  |  Őszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 4 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 8 fő számára. Campus-karok: ETK GYTK TTK

Tematika

Bár korunk Európai Uniós élelmiszer-szabályozása kötött és jogszabályi háttere megszabott, mégis előfordulnak olyan élelmiszer-biztonsági krízisek, vészhelyzetek, melyekről a médiában csak elvétve hallani. A kurzus "lerántja a leplet" az élelmiszer-biztonsági krízishelyzetek hátteréről, okairól és elhallgatott információiról. Az előadás témájának spektruma lefedi mindazt az információhalmazt, melyet a krízisekről lehet és érdemes tudni

Előadások

 • 1. Bevezetés - Dr. Varjas Tímea
 • 2. Az Európai Unió és Magyarország élelmiszer-biztonsági szabályozása - Dr. Varjas Tímea
 • 3. Esetek és elhallgatott tények I. - Dr. Varjas Tímea
 • 4. Esetek és elhallgatott tények II. - Dr. Varjas Tímea
 • 5. Kríziskezelés és kommunikáció I. - Dr. Varjas Tímea
 • 6. Kríziskezelés és kommunikáció II. - Dr. Varjas Tímea
 • 7. Élelmiszeripari trükkök: Változtatások melyeket a laikusok észre sem vesznek I. - Dr. Varjas Tímea
 • 8. Élelmiszeripari trükkök: Változtatások melyeket a laikusok észre sem vesznek II. - Dr. Varjas Tímea
 • 9. Aktuális élelmiszer-biztonsági krízisek I. - Dr. Varjas Tímea
 • 10. Aktuális élelmiszer-biztonsági krízisek II. - Dr. Varjas Tímea
 • 11. Összefoglalás - Dr. Varjas Tímea
 • 12. Teszt - Dr. Varjas Tímea

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A felkészüléshez szükséges tananyag a Neptun-ra az elhangzást követően felkerülnek

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A TVSZ kreditrendszerű oktatás esetében érvényes vonatkozó szabályok szerint az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk. Az előadásokról és a gyakorlatokról összességében legfeljebb 15 %, azaz 2x45 perc hiányzás megengedett, amely felett az index aláírását megtagadjuk.

Félévközi ellenőrzések

Jegykialakítás módja: írásbeli beszámoló a kurzus anyagából

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni elbírálás alapján

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói