« Oktatás

Food Safety and Crisis Situations

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Tímea VARJAS (vtimi_68@yahoo.com), assistant professor

Department of Public Health Medicine

Tárgyadatok

Kód: OSF-EBK-T  |  1 kredit  |  Dentistry |  Optional modul  |  autumn

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 4 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 8 fő számára. Campus-karok: ETK GYTK TTK

Tematika

Although food legislation and legal background is strict in EU some food safety crises and emergencies occur we can hear just a few word in the media about. This course "pulls the veil" of the background, causes and concealed information of food safety crises. Topics are about the most interesting and important information of these situations.

Előadások

 • 1. Introduction - Dr. Raposa László Bence
 • 2. European and Hungarian food safety regulation - Dr. Raposa László Bence
 • 3. Cases and concealed facts I. (Historical overview) - Dr. Raposa László Bence
 • 4. Cases and concealed facts II. - Dr. Raposa László Bence
 • 5. Crisis management and communication I. - Dr. Raposa László Bence
 • 6. Crisis management and communication II. - Dr. Raposa László Bence
 • 7. Food industry "tricks": Changes which the layman does not realize - Dr. Raposa László Bence
 • 8. Food industry "tricks": Changes which the layman does not realize - Dr. Raposa László Bence
 • 9. Actual food safety crisis - Dr. Raposa László Bence
 • 10. Actual food safety crisis - Dr. Raposa László Bence
 • 11. Summary - Dr. Raposa László Bence
 • 12. Exam - Dr. Raposa László Bence

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

PPT-presentations (Neptun)

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Absences should not exceed 15% of lectures and practicals (2x45 min). Otherwise signature of grade book is denied.

Félévközi ellenőrzések

Examination: written test

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

based on individual consideration

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói