Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Molekuláris biológiai módszerek a daganatkutatásban

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Rákosy Zsuzsa (zsuzsa.rakosy@aok.pte.hu), egyetemi adjunktus

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOF-BDK-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OOA-MB2-T teljesített

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 0 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Tematika

A daganatos megbetegedések világszerte az egyik vezető halálozási okot képezik, ráadásul gyakoriságuk évről évre növekvő tendenciát mutat. A kutatás nagyon fontos a daganat keletkezésben szerepet játszó molekuláris eltérések és rizikó faktorok azonosításában, ezáltal szerepet játszik a megelőzésben és a malignus folyamatok etiológiájának megismerésében.
A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a daganatkutatásban használt modern molekuláris biológiai módszerekkel és azok klinikai és prevenciós területen történő alkalmazásaival. Az előadások során a hallgatók átfogó képet kaphatnak daganatkutatásban használatos legmodernebb módszerekről, és arról, hogy a nagyfelbontású technikák és a célzott metodikák hogyan használhatóak a molekuláris eltérések azonosítására.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

PPT anyagok (MeetStreet)

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk.
Az előadásokról és a gyakorlatokról összességében legfeljebb 15 %, azaz 2x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs pótlási lehetőség.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

  • Dr. Rákosy Zsuzsa