« Oktatás

Molecular Biological Methods in Cancer Research

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Zsuzsa RÁKOSY (zsuzsa.rakosy@aok.pte.hu), assistant professor

Department of Public Health Medicine

Tárgyadatok

Kód: OXFBDK-z-T  |  1 kredit  |  Dentistry |  Optional modul  |  spring

Előfeltétel: OZAMF2-T completed

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 0 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Tematika

Cancers is one of the major cause of death worldwide, in addition the incidence of this disease has been increasing. Research is needed to identify the unknown risk factors and to understand the molecular basis of carcinogenesis to provide new tools and insights into aetiology and prevention of this malignancy.
The course is going to familiarize the students with the modern molecular biological methods and their role in the cancer research field including the most recent clinical and preventive aspects. The lectures will present novel approaches in the characterization of the molecular alterations and will provide global perspective and knowledge on high throughput and targeted molecular biological techniques in the cancer research.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

ppt presentation (MeetStreet)

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Participation in lectures and practicals is obligatory which is registered.
Absences should not exceed 15% of practicals (2x45 min). Otherwise signature of grade book is denied.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

There is no make-up class.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

  • Dr. Rákosy Zsuzsa