Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Táplálkozás és a rák

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Kiss István Zoltán (istvan.kiss@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFE-TAR-T  |  2 kredit  |  Fogorvos |  Elektív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

22 óra előadás + 2 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Tematika

Jelenlegi ismereteink szerint a rosszindulatú daganatok kialakulásának mintegy 35%-áért táplálkozási tényezők felelősek. Ezen tényezők részletes ismertetése, jelentőségük, hatásmechanizmusuk kerül megbeszélésre. A kurzus az elméleti részeken kívül elsősorban a humán vizsgálatok eredményeire koncentrál, és igyekszik gyakorlati tanácsokat is adni az egészséges (ill. daganatmegelőzőnek tekinthető) táplálkozás alapelveire vonatkozóan.
A daganatos betegségek megelőzésére az elsődleges (primer) prevenció a leghatékonyabb módszer. A kurzus során a leendő klinikusokkal a táplálkozással kapcsolatos primer prevenciós lehetőségeket ismertetjük meg.

Előadások

 • 1. A daganatkialakulás többlépcsős modellje. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 2. A daganatepidemiológia alapjai. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 3. Az energiabevitel, a fehérje- és szénhidrátbevitel szerepe a karcinogenezisben I. - Wolher Veronika
 • 4. Az energiabevitel, a fehérje- és szénhidrátbevitel szerepe a karcinogenezisben II. - Wolher Veronika
 • 5. A zsírbevitel szerepe a karcinogenezisben. I. - Wolher Veronika
 • 6. A zsírbevitel szerepe a karcinogenezisben. II. - Wolher Veronika
 • 7. Növényi eredetű kémiai anyagok I. - Dr. Varjas Tímea
 • 8. Növényi eredetű kémiai anyagok II. - Dr. Varjas Tímea
 • 9. Növényi eredetű kémiai anyagok III. - Dr. Varjas Tímea
 • 10. Növényi eredetű kémiai anyagok IV. - Dr. Varjas Tímea
 • 11. Élelmiszerszennyezők és adalékanyagok. I. - Dr. Varjas Tímea
 • 12. Élelmiszerszennyezők és adalékanyagok. II. - Dr. Varjas Tímea
 • 13. Nutrigenomika. Epigenetikai tényezők szerepe a táplálkozás és a daganatok kapcsolatában. - Bérczi Bálint Dániel
 • 14. Alkohol, bor és daganatok. I., II. - Bérczi Bálint Dániel
 • 15. Daganatkemoprevenció: tények és lehetőségek. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 16. A bél mikrobiom szerepe a daganatkialakulásban. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 17. Konyhatechnikai eljárások szerepe a daganatok kialakulásában I. - Wolher Veronika
 • 18. Konyhatechnikai eljárások szerepe a daganatok kialakulásában II. - Wolher Veronika
 • 19. Megfigyeléses és kísérletes epidemiológiai vizsgálatok a táplálkozás és a daganatok kapcsolatára vonatkozóan. - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 20. A táplálkozás és a daganatok kapcsolatának összefoglaló elemzése. - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 21. Társadalmi és nemzeti táplálkozási különbségek és kapcsolatuk a daganatok előfordulásával. - Wolher Veronika
 • 22. Az ivóvíz szerepe a karcinogenezisben. - Dr. Gyöngyi Zoltán

Gyakorlatok

 • 1. Mikronutriensek szerepe a táplálkozásban és kapcsolatuk a karcinogenezissel.
 • 2. Táplálkozási ajánlások.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Az előadások látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk.
Az előadásokról legfeljebb 15 %, azaz 4x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlási lehetőség nincs.

Vizsgakérdések

1. A daganatok epidemiológiája. Vezető daganatos halálokok Magyarországon.
2. A daganatképződés többlépcsős mechanizmusa
3. Az energia-bevitel szerepe a daganatok keletkezésében
4. A zsírbevitel és a daganat-kialakulás kapcsolata
5. A fehérje- és szénhidrátbevitel és a daganat-kialakulás kapcsolata
6. Az alkoholfogyasztás és a karcinogenezis kapcsolata
7. Vitaminok és nyomelemek kapcsolata a karcinogenezissel
8. A természetes és mesterséges élelmiszerszennyezők szerepe a daganat-kialakulásban
9. Az élelmiszer-adalékanyagok és a karcinogenezis kapcsolata
10. A növényi eredetű vegyületek szerepe a daganat-képződésben és a daganat-prevencióban
11. Antikarcinogén hatású vegyületek
12. A táplálkozás és a colorectalis daganatok kapcsolata
13. A táplálkozás és a gyomorrák kapcsolata
14. A táplálkozás és a tüdőrák kapcsolata
15. A táplálkozás és a fej-nyaki daganatok kapcsolata
16. Az emlőrák és a táplálkozás kapcsolata
17. Konyhatechnikai eljárások szerepe a daganatok kialakulásában.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Kiss István Zoltán