Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Mentális egészségfejlesztés a gyakorlatban

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Kiss István Zoltán (istvan.kiss@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFF-MEG-T  |  1 kredit  |  Fogorvos |  Fakultatív modul  |  Őszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A különböző interperszonális készségek, a megfelelő önismeret nemcsak az orvosi kompetenciák, a hatékony munkavégzés, hanem általában a sikeres életvezetés, a megélt jó életminőség, és a tanulmányi eredmények, a vizsgákon való sikeres helytállás szempontjából is nélkülözhetetlenek.
Kurzusunkon a tapasztalati tanulás módszereit felhasználva gyakorlatban használható készségek elsajátításában vezetjük a hallgatókat.

Előadások

 • 1. A kommunikáció alapjai. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 2. A kommunikáció jelentősége és helye a mindennapokban. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 3. Önismereti gyakorlatok. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 4. Csoportdinamikai feladatok. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 5. Konfliktusok háttere és jellemzői. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 6. Konfliktuskezelési stratégiák. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 7. Kommunikációs helyzetek orvostanhallgatóként. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 8. Kommunikációs helyzetek céljának tisztázása. Rejtett kommunikáció, játszmák felismerése. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 9. Hatékony kommunikációs módszerek I. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 10. Hatékony kommunikációs módszerek II. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 11. Az erőszakmentes kommunikáció. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 12. Az "én-üzenetek" használatának jelentősége és lehetőségei. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

lásd: Neptun Meet Street

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Dr. Marshall B. Rosenberg: A szavak ablakok vagy falak - Erőszakmentes kommunikáció. Agykontroll Kft. Budapest 2001.
Gutman Bea (szerk.): Teljesebbé válni - Önfejlesztés, önmegvalósítás, önmeghaladás, Kulcslyuk Kiadó, 2012
Eric Berne: Emberi játszmák, Gondolat Kiadó, 1987
Gutman Bea (szerk.): Sors és önismeret: Belső erőforrásaink felismerése, Jaffa Kiadó, 2011
Daniel H. Pink: Motiváció 3.0 - Ösztönzés másképp, HVG Könyvek, 2010
Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia, Háttér Kiadó, 1997

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

lásd: Neptun Meet Street

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

lásd: Neptun Meet Street

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói