Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Térepidemiológia

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Girán János (janos.giran@gmail.com), egyetemi adjunktus

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOF-TEP-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

8 óra előadás + 4 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Tematika

A térbeli epidemiológia célja a demográfiai, környezeti, viselkedési, társadalmi-gazdasági, genetikai és fertőző kockázati tényezők tekintetében a betegségek földrajzi változatainak leírása és elemzése. Ez a megközelítés magában foglalja a kistérségi elemzéseket, amelyek tartalmazzák a betegségek feltérképezését, a földrajzi korrelációs vizsgálatokat, a betegségcsoportokat és a klasztereket. A kurzus célja, hogy áttekintést nyújtson az emberi egészségre gyakorolt hatással bíró térbeli eloszlással összefüggő környezeti és társadalmi tényezőkről. A gyakorlat során a statisztikai koncepciókat és módszertákat valós példákkal illusztráljuk. Ezen túlmenően megmagyarázzuk, hogy az ilyen típusú vizsgálatok eredményei hogyan használhatók egészségvédelmi célokra.

Előadások

 • 1. A térepidemiológia története, fejlődése - Márovics Gergely Péter
 • 2. Földrajzi, demográfiai, társadalmi, gazdasági megközelítések - Márovics Gergely Péter
 • 3. Betegség térképezési modellek - Márovics Gergely Péter
 • 4. Földrajzi összefüggés-vizsgálatok - Márovics Gergely Péter
 • 5. A klaszterizálás alapjai - Márovics Gergely Péter
 • 6. Betegség klaszterek és felügyelet - Márovics Gergely Péter
 • 7. Adatok fellelhetősége és megbízhatósága - Márovics Gergely Péter
 • 8. Értékelési és mérési technikák - Márovics Gergely Péter

Gyakorlatok

 • 1. Földrajzi adatelemzés
 • 2. Időjárási adatelemzés
 • 3. Társadalmi-gazdaság adatelemzés
 • 4. Társadalmirétegződés-vizsgálat

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Neptunra feltöltve

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

- Elliott, P. Wartenberg, D (2004) Spatial Epidemiology: Current Approaches and Future Challenges Environmental Health Perspectives vol. 112 no. 9; pp. 998-1006
- Elliot, P.; Wakefield, J. C.; Best, N. G.; Briggs, D. J. (2000) Spatial epidemiology: methods and applications
- Richard S.Ostfeld Gregory E.Glass Felicia Keesing (2005) Spatial epidemiology: an emerging (or re-emerging) discipline

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

--

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs pótlási lehetőség

Vizsgakérdések

Neptunra feltöltve

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Márovics Gergely Péter