Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

A járványok története, a történelem nagy járványai

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Kiss István Zoltán (istvan.kiss@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOF-JAR-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Őszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 30 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

A járványok mindig jelentős szerepet játszottak az emberiség történetében. A fertőző betegségek elleni küzdelem a bakteriológiai érával vette kezdetét és igazi hőskora a 19. század második felére tehető. Rendkívüli jelentőségük van azoknak a felfedezéseknek, amelyek lehetővé tették a járványok leküzdését. Ezekről a kulcsfelfedezésekről és járványügyi, történelmi tényekről kívánunk a hallgatóknak ízelítőt nyújtani.
A kurzus során a hallgatók általános betekintést nyerhetnek a járványtan történetébe, a történelem nagy járványaiba. Az orvostudomány e speciális területét a napjainkban is oly fontos megelőzési lehetőségekkel ötvözve oktatjuk.

Előadások

 • 1. Bevezetés: a fertőző betegségek előfordulása, epidemiológiája - Dr. Németh Katalin
 • 2. Korai teóriák a fertőző betegségek kialakulásáról - Dr. Németh Katalin
 • 3. Pestis 1. - Dr. Németh Katalin
 • 4. Pestis 2. - Dr. Németh Katalin
 • 5. Feketehimlő - Dr. Németh Katalin
 • 6. Lepra - Dr. Németh Katalin
 • 7. Syphilis - Dr. Németh Katalin
 • 8. Gyermekbetegségek 1. (Poliomyelitis) - Dr. Németh Katalin
 • 9. Gyermekbetegségek 2. (Kanyaró, Diphteria) - Dr. Németh Katalin
 • 10. Tuberculosis - Dr. Németh Katalin
 • 11. A közegészségtan története 1. - Dr. Németh Katalin
 • 12. A közegészségtan története 2. - Dr. Németh Katalin

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlási lehetőség nincs.

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói