« Oktatás

History of Epidemics and the Great Discoveries

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. István Zoltán KISS (istvan.kiss@aok.pte.hu), professor

Department of Public Health Medicine

Tárgyadatok

Kód: OAF-JAR-T  |  1 kredit  |  General Medicine |  Optional modul  |  autumn

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 30 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

Epidemics of infectious diseases have always played a role in human history. The morbidity and mortality of infectious diseases greatly shaped the demography, politics, and culture.
The causative agents of diseases had long been a mystery for which numerous theories were proposed. Discovery of pathogens meant the beginning of a new era of epidemiology and the possibility of the effective fight against infectious diseases.
Although the significance of communicable diseases in developed countries is less and less important today, the history of the epidemiological discoveries is still an interesting field of medical science. This special field of medicine play also today a very important role in preventive medicine.
The students can get an inside view of cardinal discoveries and the history of great epidemics.

Előadások

 • 1. Basics of epidemiology of infectious diseases - Dr. Németh Katalin
 • 2. Early theories of infectiosus diseases - Dr. Németh Katalin
 • 3. Plague 1. - Dr. Németh Katalin
 • 4. Plague 2. - Dr. Németh Katalin
 • 5. Smallpox - Dr. Németh Katalin
 • 6. Leprosy - Dr. Németh Katalin
 • 7. Tuberculosis - Dr. Németh Katalin
 • 8. Syphilis - Dr. Németh Katalin
 • 9. Childhood diseases 1. (Poliomyelitis) - Dr. Németh Katalin
 • 10. Childhood diseases 2. (Diphtheria, Measels) - Dr. Németh Katalin
 • 11. Development of Public Health 1. - Dr. Németh Katalin
 • 12. Development of Public Health 2. - Dr. Németh Katalin

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Educational material uploaded on Neptun.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Maximum of 15 % absence allowed

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

There are no make-up classes.

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói