Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Egészség és társadalom

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Girán János (janos.giran@gmail.com), egyetemi adjunktus

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFF-HSO-T  |  1 kredit  |  Fogorvos |  Fakultatív modul  |  Őszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Campus kurzusként elérhető 2 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

A társadalmi jelensége és folyamatok jelentős része az egészség kérdésével közvetlen kapcsolatban áll. A kurzus elsődleges célja, hogy a tematikában szereplő társadalmi jelenségeknek az egészség témával való összefüggéseit elemezze. A félév során feldolgozásra kerül, hogy a társadalmi, kulturális, vallási, gazdasági és egyéb hatások miként alakíthatják az egyének egészségi állapotát, illetve a közösségek egészséggel kapcsolatos gondolkodását. A megadott irodalmak alapján felépített előadások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az egészségi helyzetet meghatározó társadalmi tényezők kevésbé közismert aspektusai is inkább észrevehetők legyenek.

Előadások

 • 1. Egészség-normák és társadalmi-normák (a törzsi társadalmak egészségfelfogásától a modern egészség teóriákig) - Dr. Girán János
 • 2. Vallási tilalmak és szabályozások és az egészség - Dr. Girán János
 • 3. Politikai ideológiák és egészség - Dr. Girán János
 • 4. A különböző politikai rendszerek egészséggel kapcsolatos intézkedései - Dr. Girán János
 • 5. Gazdaság és egészség - Dr. Girán János
 • 6. Élettartam és gazdasági növekedés - Dr. Girán János
 • 7. Konfliktusok, erőszak és egészség - Dr. Girán János
 • 8. Fogyasztói társadalom és egészség - Dr. Girán János
 • 9. Az egészségtelen életvitel ára - Dr. Girán János
 • 10. Városi környezet és egészség - Dr. Girán János
 • 11. A gyorsuló urbanizáció okozta várható egészség-kockázatok - Dr. Girán János
 • 12. Összefoglalás - Dr. Girán János

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Neptunfar feltöltött anyagok

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Sargem, J.D. et al (2001) Effect of seeing tobacco use in films on trying smoking among adolescents: cross sectional study. BMJ 15; 323(7326): 1394.
Jeffrey, S. et al (1987) Is There a Religious Factor in Health? Journal of Religion and Health, Vol. 26, No. 1
Subramanian, S. et al (2009) Association between political ideology and health in Europe. EJPH, Vol. 19, No. 5, 455-457
Suhrcke, M. et al (2006) The contribution of health to the economy in the European Union. Public Health 120, 994-1001
Brown, V.J. et al (2004) Global Conflicts and Environmental Health. Environmental Health Perspectives 112 (17): A994?A1003.
Temples, T. Verweij, M. Blok, V. (2017) Big Food's Ambivalence: Seeking Profit and Responsibility for Health. AJ of Public Health 107 (3): 402-406.
Srinivasan, S. et al (2003) Creating Healthy Communities, Healthy Homes, Healthy People: Initiating a Research Agenda on the Built Environment and Public Health. AJ of Public Health 93 (9): 1446-1450

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus teljesítésének feltétele írásbeli teszt.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség az elmulasztott órák pótlására.

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói