Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

A fertőző betegségek története

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Kiss István Zoltán (istvan.kiss@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFF-FBT-T  |  1 kredit  |  Fogorvos |  Fakultatív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető . Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

A fertőző betegségek mindig jelentős szerepet játszottak az emberiség történetében. Az ellenük való küzdelem mind a mai napig jelentős kihívás a közegészségtan számára. A kurzus során azokat a fertőző betegségeket szeretnénk bemutatni, amelyek nemcsak a múltban, de napjainkban is rendkívüli jelentőséggel bírnak. A hallgatók általános betekintést nyerhetnek a járványtan történetébe, az új és újonnan visszatérő fertőző megbetegedések történetébe, külön kiemelve a megelőzés lehetőségeit a régmúlt időkben és napjainkban. Emellett megismerkedhetnek azokkal a tudósokkal és felfedezéseikkel, amelyek jelentős mérföldkőnek számítanak a közegészségügy fejlődésében, történetében.

Előadások

 • 1. Trópusi betegségek 1. (Malária) - Dr. Németh Katalin
 • 2. Trópusi betegségek 2. (Sárgaláz) - Dr. Németh Katalin
 • 3. Trópusi betegségek 3. (Kolera) - Dr. Németh Katalin
 • 4. Influenza - Dr. Németh Katalin
 • 5. HIV / AIDS - Dr. Németh Katalin
 • 6. Új és újonnan megjelenő fertőző betegségek (WNF, Ebola, CJD) - Dr. Németh Katalin
 • 7. Járványok a háborúk idején - Dr. Németh Katalin
 • 8. Bioterrorizmus - Dr. Németh Katalin
 • 9. Az oltások felfedezése - Dr. Németh Katalin
 • 10. Az antibiotikumok felfedezése - Dr. Németh Katalin
 • 11. Arcképcsarnok (híres kutatók és munkásságuk) - Dr. Németh Katalin
 • 12. A fertőző betegségek – múlt – jelen - jövő - Dr. Németh Katalin

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Neptunra feltöltött tananyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

nincs

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlási ehetőség nincs

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói