Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Út a fertőző betegségek mélyebb megértése felé

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Varjas Tímea (vtimi_68@yahoo.com), egyetemi adjunktus

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFF-FMM-T  |  2 kredit  |  Fogorvos |  Fakultatív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OFA-ZT1-T egyidejű felvétel

Óraszámok / félév

24 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ETK TTK

Tematika

Az előadások körül ölelik az egyes kórokozók (vírusok, baktériumok, gombák, protozoonok) által okozott fertőző betegségekkel kapcsolatos fontos fogalmakat. A kurzus magában foglalja az egyes mikroorganizmusok által okozott fertőzések tipikus leírását, a betegség morfológiai jegyeit a patológiai minták és a szövettani metszetek tanulmányozásán keresztül. Megismertetjük a betegségnek a szervek működésére gyakorolt hatását és a betegség kimenetelével és lehetséges szövődményeivel kapcsolatos ismereteket. A kurzus kapcsolatot teremt a diagnosztikai módszerek, a patológia és a közegészségtan között . Az előadásokat interaktív formában tarjuk, így a hallgatóknak lehetőségük lesz saját véleményüket is az oktató, illetve a társaik elé tárni.

Előadások

 • 1. Bevezetés, Kahoot regisztráció - Dr. Varjas Tímea
 • 2. Bakteriális fertőzések - Pseudomembranous colitis - Dr. Varjas Tímea
 • 3. Bakteriális fertőzések - Clostridium difficile - Dr. Varjas Tímea
 • 4. Hallgatók prezentácói és Kahoot oktatást segítő játék - Kanaan Reem
 • 5. Bakteriális fertőzések - Actinomyces organisms - Dr. Varjas Tímea
 • 6. Hallgatók prezentácói és Kahoot oktatást segítő játék - Kanaan Reem
 • 7. Necrosis - Dr. Varjas Tímea
 • 8. Hallgatók prezentácói és Kahoot oktatást segítő játék - Kanaan Reem
 • 9. Mycobacterial infections pulmonary tuberculosis - Dr. Varjas Tímea
 • 10. Hallgatók prezentácói és Kahoot oktatást segítő játék - Kanaan Reem
 • 11. Bakteriális fertőzések - Treponema pallidum - Dr. Varjas Tímea
 • 12. Hallgatók prezentácói és Kahoot oktatást segítő játék - Kanaan Reem
 • 13. Virusos eredetű infekciók - Human immunodeficiency virus (HIV) - Dr. Varjas Tímea
 • 14. Hallgatók prezentácói és Kahoot oktatást segítő játék - Kanaan Reem
 • 15. Virusos eredetű infekciók - Herpes simplex virus 1 and 2 (HSV-1 and HSV-2), - Dr. Varjas Tímea
 • 16. Hallgatók prezentácói és Kahoot oktatást segítő játék - Kanaan Reem
 • 17. Virusos eredetű infekciók - Syncytial - Dr. Varjas Tímea
 • 18. Hallgatók prezentácói és Kahoot oktatást segítő játék - Kanaan Reem
 • 19. Gombás fertőzések - Candidiasis - Dr. Varjas Tímea
 • 20. Hallgatók prezentácói és Kahoot oktatást segítő játék - Kanaan Reem
 • 21. Protozoon és féreg fertőzések - Dr. Varjas Tímea
 • 22. Hallgatók prezentácói és Kahoot oktatást segítő játék - Kanaan Reem
 • 23. Protozoon fertőzések - Trichomonas vaginalis - Dr. Varjas Tímea
 • 24. Hallgatók prezentácói és Kahoot oktatást segítő játék - Kanaan Reem

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

neptunra feltöltött diasor

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

jegykialakítás a félévközi aktivitás és a teszt alapján

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

egyéni elbírálás alapján

Vizsgakérdések

neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói