Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Egészség és az élettelen környezet kapcsolata

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Varjas Tímea (vtimi_68@yahoo.com), egyetemi adjunktus

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFF-EEK-T  |  2 kredit  |  Fogorvos |  Fakultatív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

24 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK TTK

Tematika

A kurzuson az ember és a fizikai környezet kapcsolatát vizsgáljuk. A szűkebb értelemben vett fizikai környezet magában foglalja a városi létet, az ergonómiát, a munkahelyi környezetet, a légszennyezést, a valódi fizikai kóroki tényezőket (sugárzások, hő, mechanikus rezgések) és a meteorológiai tényezőket. Gyógyszerészeknek is kiemelten ajánlott.

Előadások

 • 1. Bevezetés - Az ember és a fizikai környezet - Dr. Szabó István
 • 2. Urbanizáció - Dr. Szabó István
 • 3. A városi lét hatása az egészségre - Dr. Szabó István
 • 4. Ergonómia - Dr. Szabó István
 • 5. Ergonómia - Dr. Szabó István
 • 6. Termékergonómia - Digitális ergonómia - Dr. Szabó István
 • 7. Épített környezet és a fogyatékossággal élők - Dr. Szabó István
 • 8. Fény és látás - megvilágítás - Dr. Szabó István
 • 9. Fény és látás - megvilágítás - Dr. Szabó István
 • 10. Légszennyezés - Dr. Szabó István
 • 11. Légszennyezés - Beltéri légszennyezők - Dr. Szabó István
 • 12. A nanorészecskék világa - Dr. Szabó István
 • 13. Porok, rostok, fémgőzök, mint kóroki tényezők - Dr. Szabó István
 • 14. Az elektromágneses mezők - bevezetés - Dr. Szabó István
 • 15. Elektroszmog - Dr. Szabó István
 • 16. Napsugárzás és UV - Dr. Szabó István
 • 17. Röntgen- és gamma-sugárzás - Dr. Szabó István
 • 18. Rádiófrekvenciás elektromágneses mezők - Dr. Szabó István
 • 19. Statikus és extrém alacson frekvenciájú elektromágneses mezők - Dr. Szabó István
 • 20. Ionizáló sugárzások - Dr. Szabó István
 • 21. Ionizáló sugárzások - szervezetben lerakódó izotópok - Dr. Szabó István
 • 22. A hő, mint kóroki tényező - Dr. Szabó István
 • 23. Mechanikus rezgések - hangok - Dr. Szabó István
 • 24. Biometeorológia - Dr. Szabó István

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Kurzus során tananyag biztosítva.

Jegyzet

Kurzus során tananyag biztosítva.

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Kurzus végén írásbeli vizsga, vagy kiadott témából tantermi előadás tartása.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni elbírálás alapján

Vizsgakérdések

Kurzus során kiadásra kerül.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói