« Oktatás

Basics of Infectious Disease Epidemiology

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. István Zoltán KISS (istvan.kiss@aok.pte.hu), professor

Department of Public Health Medicine

Tárgyadatok

Kód: OXFFEA-z-T  |  1 kredit  |  Dentistry |  Optional modul  |  spring

Előfeltétel: OZPPUH-T completed

Óraszámok / félév

9 óra előadás + 3 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

However the morbidity and mortality caused by infectious diseases has significantly declined in the developed countries in the last century due to the effective prevention methods, their complete elimination is not possible, infectious diseases are still part of our everyday life. The spread of infectious diseases could be controlled by timely identification, proper investigation and by targeted interventions. Aim of the course is to present the special characteristics of infectious diseases, and of infectious disease epidemiology; basics and functioning of surveillance systems, the basics and steps of an outbreak investigation, and epidemiological methods used during the investigation.

Előadások

 • 1. Special characteristics of infectious diseases - Dr. Prantner Ida
 • 2. Basics of infectious disease epidemiology I - Dr. Prantner Ida
 • 3. Basics of infectious disease epidemiology II - Dr. Prantner Ida
 • 4. Methods used in infectious disease epidemiology - Dr. Prantner Ida
 • 5. Basic principles of surveillance - Dr. Prantner Ida
 • 6. Infectious disease surveillance - Dr. Prantner Ida
 • 7. Basics and steps of outbreak investigation I - Dr. Prantner Ida
 • 8. Basics and steps of outbreak investigation II - Dr. Prantner Ida
 • 9. Investigation of a food-borne outbreak - Dr. Prantner Ida

Gyakorlatok

 • 1. Use of epidemiological knowledge in practice I (definitions, surveillance data interpretation, analysis)
 • 2. Use of epidemiological knowledge in practice II (Data collection, analysis, graphical interpretations)
 • 3. Use of epidemiological knowledge in practice III (analytic studies)

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Heymann (ed.): Control of Communicable Diseases Manual
Mikanatha, Lynfield, Van Beneden, de Valk (eds.): Infectious Disease Surveillance

A félév elfogadásának feltételei

The participation in the lectures, seminars, practises is obligatory (a catalogue should be signed), a maximum of 2x45 min absence is acceptable, above the signature will be rejected.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

None

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Prantner Ida