Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Egészségföldrajz

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Kiss István Zoltán (istvan.kiss@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFF-FOL-T  |  1 kredit  |  Fogorvos |  Fakultatív modul  |  Őszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

10 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 2 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Tematika

Az egészségügyi rendszerek folyamatos átalakítása és a népesség egészségi állapotában történt változások azt eredményezték, hogy az egészséggel kapcsolatos kérdések a társadalmi párbeszédek középpontjába kerültek. Ezzel párhuzamosan azonban ezen kérdések egyik lényeges dimenziója iránt is megnőtt az érdeklődés: a térbeliség, regionalitás és földrajzi vonatkozások. Az orvostudomány, a geográfia, a közgazdaságtan és a szociológia kooperációja szükségszerűen hozta létre az egészségföldrajz tudományát.
A kurzus célja, hogy olyan interdiszciplináris személetmódot adjon át a hallgatóknak, ami segítségükre lehet a komplex gondolkodás és problémamegoldás elsajátításában.

Előadások

 • 1. Az egészségföldrajz az orvostudomány szemszögéből I. Orvosföldrajz – egészségföldrajz – epidemiológia - Márovics Gergely Péter
 • 2. Az egészségföldrajz az orvostudomány szemszögéből II. A tudományok összekapcsolódásának történeti vonatkozásai, elméleti megközelítések - Márovics Gergely Péter
 • 3. Az egészségföldrajz a társadalomföldrajz szemszögéből I. Fogalmi és tartalmi kérdések - Márovics Gergely Péter
 • 4. Az egészségföldrajz a társadalomföldrajz szemszögéből II. Új jelenségek, irányzatok - Márovics Gergely Péter
 • 5. A világnépesség egészségének földrajzi vonatkozásai - Márovics Gergely Péter
 • 6. A morbiditás és mortalitás világméretű földrajzi különbségei - Márovics Gergely Péter
 • 7. Magyarország egészségföldrajza I. A hazai népesség egészségének földrajzi jellemzői - Márovics Gergely Péter
 • 8. Magyarország egészségföldrajza II. A hazai morbiditás és mortalitás területi különbségei - Márovics Gergely Péter
 • 9. Magyarország egészségföldrajza III. A magyar egészségügy földrajza - Márovics Gergely Péter
 • 10. Magyarország egészségföldrajza IV. Az egészségügyi alapellátó és sürgősségi rendszer területi képe - Márovics Gergely Péter

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Az egészségi állapot és a környezeti tényezők kapcsolatrendszere I. - Környezet és egészség
 • 2. Az egészségi állapot és a környezeti tényezők kapcsolatrendszere II. - A klímaváltozás egészségi hatásai

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Ember I., Pál V., Tóth J. (2013) Egészségföldrajz

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlási lehetőség nincs.

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Márovics Gergely Péter