Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Közegészségtan 1.

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Kiss István Zoltán (istvan.kiss@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OGO-KE1-T  |  2 kredit  |  Gyógyszerész |  Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek modul  |  Őszi

Előfeltétel: OGO-H2E-T teljesített , OGO-I2E-T teljesített

Vizsgakurzus: Igen

Óraszámok / félév

28 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő

Tematika

Az orvostudományon belül a preventív medicina oldalát a Közegészségtan képviseli.
A tárgy a legnagyobb népegészségügyi kihívásokat jelentő betegségek primer, szekunder és tercier prevenciójával foglalkozik.
Célja az egészségtől a betegségek kialakulásáig tartó folyamat vizsgálata, valamint az egyéni és a populációs szintű megelőzés lehetőségeinek bemutatása.

Előadások

 • 1. Magyarország népegészségügyi helyzete. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 2. Az egészség és a betegség fogalma, egészségdeterminánsok. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 3. A közegészségtan története, feladatai, részei. - Dr. Varjas Tímea
 • 4. A betegségmegelőzés alapjai, a prevenció szintjei. - Dr. Varjas Tímea
 • 5. Demográfiai alapfogalmak. - Dr. Varjas Tímea
 • 6. Magyarország demográfiai helyzete. - Dr. Varjas Tímea
 • 7. Általános epidemiológia 1. - Bevezetés, epidemiológiai indikátorok, epidemiológiai vizsgálatok jellemzői, típusai. I. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 8. Általános epidemiológia 1. - Bevezetés, epidemiológiai indikátorok, epidemiológiai vizsgálatok jellemzői, típusai. II. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 9. Általános epidemiológia 2. - Megfigyeléses és experimentális epidemiológiai vizsgálatok. I. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 10. Általános epidemiológia 2. - Megfigyeléses és experimentális epidemiológiai vizsgálatok. II. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 11. Táplálkozás egészségtan 1. Alapfogalmak, táplálkozási szokások, magyar néptáplálkozás. I. - Wolher Veronika
 • 12. Táplálkozás egészségtan 1. Alapfogalmak, táplálkozási szokások, magyar néptáplálkozás. II. - Wolher Veronika
 • 13. Táplálkozás egészségtan 2. Táplálkozással összefüggő megbetegedések. Egészséges táplálkozás, táplálkozási ajánlások. I. - Wolher Veronika
 • 14. Táplálkozás egészségtan 2. Táplálkozással összefüggő megbetegedések. Egészséges táplálkozás, táplálkozási ajánlások. II. - Wolher Veronika
 • 15. Táplálkozás egészségtan 3. A táplálkozás szerepe a fontosabb krónikus, nem fertőző betegségek kialakulásában. I. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 16. Táplálkozás egészségtan 3. A táplálkozás szerepe a fontosabb krónikus, nem fertőző betegségek kialakulásában. II. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 17. Szűrővizsgálatok I. - Dr. Varjas Tímea
 • 18. Szűrővizsgálatok II. - Dr. Varjas Tímea
 • 19. Bevezetés a nem fertőző betegségek epidemiológiájába. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 20. Szív és érrendszeri megbetegedések epidemiológiája. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 21. Nem fertőző betegségek epidemiológiája; Daganatos megbetegedések I. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 22. Nem fertőző betegségek epidemiológiája; Daganatos megbetegedések II. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 23. Nem fertőző betegségek epidemiológiája; Obesitas, diabetes, osteoporosis I. - Dr. Balogh Erika
 • 24. Nem fertőző betegségek epidemiológiája; Obesitas, diabetes, osteoporosis II. - Dr. Balogh Erika
 • 25. Nem fertőző betegségek epidemiológiája; Légúti és gastrointestinalis betegségek I. - Dr. Németh Katalin
 • 26. Nem fertőző betegségek epidemiológiája; Légúti és gastrointestinalis betegségek II. - Dr. Németh Katalin
 • 27. Nem fertőző betegségek epidemiológiája; Pszichés betegségek, öngyilkosság I. - Dr. Varjas Tímea
 • 28. Nem fertőző betegségek epidemiológiája; Pszichés betegségek, öngyilkosság II. - Dr. Varjas Tímea

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Ember I., Kiss I., Cseh K. (szerk.): Népegészségügyi orvostan, PTE-ÁOK Pécs, 2013.

Saját oktatási anyag

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

-

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs.

Vizsgakérdések

Tételsor Közegészségtan 1.
1. Magyarország népegészségügyi helyzete.
2. Az egészség és a betegség fogalma, egészségdeterminánsok.
3. A közegészségtan története, feladatai, részei. A betegségmegelőzés alapjai, a prevenció szintjei.
4. Demográfiai alapfogalmak. Magyarország demográfiai helyzete.
5. Epidemiológiai indikátorok, epidemiológiai vizsgálatok jellemzői, típusai.
6. Megfigyeléses epidemiológiai vizsgálatok.
7. Experimentális epidemiológiai vizsgálatok.
8. Táplálkozási szokások, magyar néptáplálkozás.
9. Táplálkozással összefüggő megbetegedések.
10. Egészséges táplálkozás, táplálkozási ajánlások.
11. A táplálkozás szerepe a fontosabb krónikus, nem fertőző betegségek kialakulásában.
12. Szűrővizsgálatok.
13. Szív és érrendszeri megbetegedések epidemiológiája.
14. Nem fertőző betegségek epidemiológiája; Daganatos megbetegedések.
15. Nem fertőző betegségek epidemiológiája; Obesitas.
16. Nem fertőző betegségek epidemiológiája; Diabetes.
17. Nem fertőző betegségek epidemiológiája; Osteoporosis.
18. Nem fertőző betegségek epidemiológiája; Légúti betegségek.
19. Nem fertőző betegségek epidemiológiája; Gastrointestinalis betegségek.
20. Nem fertőző betegségek epidemiológiája; Pszichés betegségek, öngyilkosság.

Vizsgáztatók

 • Dr. Balogh Erika
 • Dr. Gerencsér Gellért
 • Dr. Gyöngyi Zoltán
 • Dr. Kiss István Zoltán
 • Dr. Kiss Zsuzsanna
 • Dr. Németh Katalin
 • Dr. Rákosy Zsuzsa
 • Dr. Szendi Katalin
 • Dr. Varga Csaba
 • Dr. Varjas Tímea

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói