Közegészségtan (Y2015)

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 14 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 42 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFK-MEN-T
 • 3 kredit
 • Fogorvos
 • Klinikai modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OFP-KO2-T teljesített , OFP-MI1-T teljesített

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 24 fő

Tematika

Az orvostudományon belül a preventív medicina oldalát a Közegészségtan képviseli.
A tárgy a legnagyobb népegészségügyi kihívásokat jelentő betegségek primer, szekunder és tercier prevenciójával foglalkozik.
Célja az egészségtől a betegségek kialakulásáig tartó folyamat vizsgálata, valamint az egyéni és a populációs szintű megelőzés lehetőségeinek bemutatása.

Előadások

 • 1. Magyarország népegészségügyi helyzete. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 2. Az egészség és a betegség fogalma. Egészségdeterminánsok. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 3. A prevenció szintjei. - Dr. Berényi Károly
 • 4. Demográfia. - Dr. Berényi Károly
 • 5. A kardiovaszkuláris betegségek epidemiológiája és prevenciója I. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 6. A kardiovaszkuláris betegségek epidemiológiája és prevenciója II. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 7. Egyéb nem fertőző megbetegedések járványtana I.: Diabétesz, obezitás - Dr. Balogh Erika
 • 8. Egyéb nem fertőző megbetegedések járványtana II.: Oszteoporózis - Dr. Balogh Erika
 • 9. Egyéb nem fertőző megbetegedések járványtana III.: Légúti megbetegedések - Dr. Németh Katalin
 • 10. Egyéb nem fertőző megbetegedések járványtana IV.: Gasztrointesztinális betegségek - Dr. Németh Katalin
 • 11. Daganatos betegségek morbiditási és mortalitási viszonyai, a megelőzés lehetőségei. I. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 12. Daganatos betegségek morbiditási és mortalitási viszonyai, a megelőzés lehetőségei. II. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 13. Táplálkozás-egészségügyi alapismeretek. - Wolher Veronika
 • 14. Táplálkozási szokások, a magyar néptáplálkozás. - Wolher Veronika
 • 15. Táplálkozás szerepe a krónikus nem fertőző betegségek kialakulásában I. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 16. Táplálkozás szerepe a krónikus nem fertőző betegségek kialakulásában II. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 17. Járványtani alapfogalmak. Fertőzés forrása, terjedése, fogékonyság. - Dr. Németh Katalin
 • 18. Globális járványügyi helyzetkép. Magyarország járványügyi helyzete. - Dr. Németh Katalin
 • 19. Fertőző betegségek csoportosítása, az egyes csoportok főbb járványügyi jellemzői I. - Dr. Németh Katalin
 • 20. Fertőző betegségek csoportosítása, az egyes csoportok főbb járványügyi jellemzői II. Az orális baktériumflóra jelentősége a betegségek kialakulásában. - Dr. Németh Katalin
 • 21. Védőoltások. - Dr. Németh Katalin
 • 22. Nozokomiális fertőzések. - Dr. Németh Katalin
 • 23. Vízhigiéne, ivóvízellátás, vízszennyezés. - Bérczi Bálint Dániel
 • 24. A talaj higiénés szerepe. A szemét, hulladék közegészségügyi és járványügyi vonatkozásai. - Bérczi Bálint Dániel
 • 25. A levegő egészségtana. A levegőszennyeződések hatása az egészségre. Szmog. A levegőszennyeződés okozta ártalmak prevenciója. - Dr. Varga Csaba
 • 26. Foglalkozási betegségek és megelőzésük. (Por, zaj, vibráció, vegyi ártalmak, sugárzás, foglalkozási fertőzések.) - Dr. Németh Katalin
 • 27. Munkaártalmak, foglalkozási betegségek a fogorvosi gyakorlatban. - Dr. Németh Katalin
 • 28. A fogászati rendelő ergonómiája, felszerelése. - Dr. Németh Katalin

Gyakorlatok

 • 1. Epidemiológiai alapismeretek I.
 • 2. Epidemiológiai alapismeretek II.
 • 3. Epidemiológiai alapismeretek III.
 • 4. Szűrővizsgálatok.
 • 5. Szociális kockázati tényezők.
 • 6. Egészségnevelés, egészségfejlesztés.
 • 7. Táplálkozási ártalmak és megelőzésük. Fogorvosi vonatkozások. Étrendelemzés. Gyakorlati élelmezéshigiénés ismeretek.
 • 8. Élelmiszerártalmak, ételfertőzések, ételmérgezések és megelőzésük.
 • 9. A fogászati praxis létesítésének feltételrendszere. A magánorvosi rendelők, fogorvosi rendelők közegészségügyi, járványügyi követelményei. A fogászati finanszírozás aktuális kérdései.
 • 10. Szexuális úton terjedő fertőző betegségek és a vírushepatitiszek epidemiológiája.
 • 11. Kórházhigiénés gyakorlat, Sterilezés, dezinfekció.
 • 12. A szájüregi onkológiai megbetegedések epidemiológiája.
 • 13. A szenvedélybetegségek (drogfüggőség, dohányzás és az alkoholfogyasztás) epidemiológiája, kockázati szerepük.
 • 14. Gyakorlati teendők fertőző betegségek előfordulásakor. A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek felépítése, működése, feladatai.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Ember I., Kiss I., Cseh K. (szerk.): Népegészségügyi orvostan, PTE-ÁOK Pécs, 2013.

Saját oktatási anyag

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk.
A gyakorlatokról legfeljebb 2x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlási lehetőség nincs.

Vizsgakérdések

1. Magyarország népegészségügyi helyzete.
2. Az egészség és a betegség fogalma. Egészségdeterminánsok.
3. A prevenció szintjei.
4. Demográfia.
5. A kardiovaszkuláris betegségek mortalitási és morbiditási viszonyai. A kockázati tényezők csoportosítása.
6. A kardiovaszkuláris betegségek kockázati tényezői. Kardiovaszkuláris rizikóbecslés és prevenció.
7. Daganatos betegségek morbiditási és mortalitási viszonyai.
8. Daganatos betegségek főbb kockázati tényezői és a megelőzés lehetőségei.
9. Egyéb nem fertőző megbetegedések járványtana: diabétesz.
10. Egyéb nem fertőző megbetegedések járványtana: obesitas.
11. Egyéb nem fertőző megbetegedések járványtana: oszteoporózis.
12. Egyéb nem fertőző megbetegedések járványtana: légúti megbetegedések.
13. Egyéb nem fertőző megbetegedések járványtana: gasztrointesztinális betegségek.
14. Táplálkozás-egészségügyi alapismeretek.
15. Táplálkozási szokások, a magyar néptáplálkozás.
16. Táplálkozás szerepe a krónikus nem fertőző betegségek kialakulásában.
17. Járványtani alapfogalmak. Fertőzés forrása, terjedése, fogékonyság.
18. Globális járványügyi helyzetkép. Magyarország járványügyi helyzete.
19. Fertőző betegségek csoportosítása, az egyes csoportok főbb járványügyi jellemzői.
20. Az orális baktériumflóra jelentősége a betegségek kialakulásában.
21. Védőoltások.
22. Nozokomiális fertőzések.
23. Vízhigiéne, ivóvízellátás, vízszennyezés.
24. A szemét, hulladék közegészségügyi és járványügyi vonatkozásai. A talaj higiénés szerepe.
25. A levegő egészségtana. A levegőszennyeződések hatása az egészségre. Szmog.
26. A levegőszennyeződés okozta ártalmak prevenciója.
27. Foglalkozási betegségek és megelőzésük. (Por, zaj, vibráció, vegyi ártalmak, sugárzás, foglalkozási fertőzések.)
28. Munkaártalmak, foglalkozási betegségek a fogorvosi gyakorlatban.
29. Epidemiológiai indikátorok. Az epidemiológiai vizsgálatok típusai, jellemzői.
30. Megfigyeléses és experimentális epidemiológiai vizsgálatok.
31. Szűrővizsgálatok.
32. Szociális kockázati tényezők.
33. Egészségnevelés, egészségfejlesztés.
34. A szájüregi onkológiai megbetegedéseinek epidemiológiája.
35. Táplálkozási ártalmak és megelőzésük. Fogorvosi vonatkozások. Gyakorlati élelmezéshigiénés ismeretek.
36. Élelmiszerártalmak, ételfertőzések, ételmérgezések és megelőzésük.
37. Fog- és szájbetegségek népegészségügyi jelentősége. A káriesz epidemiológiája. Prevenciós kérdések, a fluor profilaxis.
38. Szexuális úton terjedő fertőző betegségek és a vírushepatitiszek epidemiológiája.
39. Kórházhigiéne, sterilezés, dezinfekció.
40. A dohányzás és az alkoholfogyasztás epidemiológiája, kockázati szerepük.

Vizsgáztatók

 • Dr. Balogh Erika
 • Dr. Gerencsér Gellért
 • Dr. Gyöngyi Zoltán
 • Dr. Kiss István Zoltán
 • Dr. Kiss Zsuzsanna
 • Dr. Németh Katalin
 • Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa
 • Dr. Szendi Katalin
 • Dr. Varga Csaba
 • Dr. Varjas Tímea

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Balogh Erika
 • Dr. Berényi Károly
 • Dr. Gyöngyi Zoltán
 • Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • Dr. Kiss Zsuzsanna
 • Dr. Németh Katalin
 • Dr. Varjas Tímea
 • Wolher Veronika