Bevezetés a táplálkozástudományba

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

  • Lelovics Zsuzsanna

    habilitált docens,
    Orvosi Népegészségtani Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 6 óra

szeminárium: 6 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

  • Kód: OFF-BTU-T
  • 2 kredit
  • Fogorvos
  • Fakultatív modul
  • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 4 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 30 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A tudatosan és gazdagon kialakított étrend a legnagyobb örömök forrása lehet, azonban ennek ellenkezője is igaz: a helytelenül alakított étrend és étkezési szokások betegségek kialakulásához vezet(het). Az egyén magatartása egészsége alakulása–alakítása terén egyre fontosabb. A tantárgy keretében tárgyalt témák a legfontosabb ismereteket ölelik fel az egészségtudatos táplálkozás és az ezzel kapcsolatos kritikai gondolkodás kialakításában. A kurzus keretében olyan hasznos információkhoz juthatnak a hallgatók, melyek tömören, lényegre törően segítenek eligazodni a ma korszerűnek tartott táplálkozástanban, valamint az attól elválaszthatatlan élelmiszerek világában és az élelmiszeriparban. Az elmúlt években a táplálkozási ismeretek óriási fejlődésen mentek keresztül, a marketing- és médiaismeretek pedig más megvilágításba helyeznek „alapigazságokat” is.

A rövid történeti áttekintés után megismerjük a makro- és a főbb mikrotápanyagokat, az anyagcserében játszott szerepüket. Sor kerül a tápanyagszükséglet individuális meghatározására, továbbá az arányaiban helytelen táplálkozás és a túlzott fogyasztás (és ennek ellenkezője) kórokozó szerepére.

Tematika
1. Bevezetés. A táplálkozástudomány terminológiája. Tápanyagtáblázatok értelmezése.
2. A táplálék összetétele: makronutriensek.
3. A táplálék összetétele: mikronutriensek.
4. Tápanyagszükséglet. Az egészséges táplálkozás, alapelvei és 12 pontja.
5. Az egészséges táplálkozás speciális kérdései – életszakaszok szerint (gyermek, felnőtt, várandós, idős).
6. Folyadékszükséglet, fogyadékbevitel.
7. Étrend-kiegészítők, funkcionális és speciális élelmiszerek. Superfoods.
8. A „fast food”. A „junk food”. Adalékanyagok. E-számok.
9. Az evéstől az étkezésig. Az egyén lehetősége egészsége megtartásában, a prevenció.
10. Táplálkozással összefüggő nem fertőző betegségek. Az elhízás.
11. Hagyományostól eltérő táplálkozási irányzatok. Táplálkozási divatok. Táplálkozástudomány az interneten.
12. Élelmiszer-biztonság. Élelmiszertörvény. Az élelmiszercímke.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Neptun.

Jegyzet

Jegyzet.

Ajánlott irodalom

Rodler I. (szerk.): Új tápanyagtáblázat. Budapest: Medicina, 2005.
Rodler I.: Élelmezés- és táplálkozásegészségtan. Budapest: Medicina, 2005.
Zimmermann, M.: Burgerstein’s handbook of nutrition. Stuttgart: Thieme, 2001.
Allen, L. H. – Prentice, A. – Caballero, B.: Encyclopedia of human nutrition. 2013.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félévközi értékelés két – az 5. és a 10. oktatási héten megírt – zárthelyi dolgozat (teszt) alapján történik. (Pótlásra egyszer van lehetőség, a 6., illetve a 11. oktatási héten egyeztetett időpontban.) Az érdemjegyet a két dolgozat alapján elért jegy határozza meg. Javításért szóbeli vizsga tehető.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

1 téma önálló feldolgozása.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói