Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Rólunk

A bizottság az informatika adatok, információk rögzítésével, tárolásával, kezelésével, illetve továbbításával foglalkozik. Az Informatikai Bizottság a Karunkat érintő informatikai kérdéseket tárgyalja meg és alkot róluk véleményt, a tartalmi vonatkozásokon túl elsősorban az infrastruktúra, az adatbiztonság, az alkalmazott módszerek és szoftverek tekintetében. A Bizottság javaslatokat készít többek között a Kar informatikai stratégiájára, az informatikai infrastruktúra fejlesztésére, szoftverek beszerzésére, használatára vonatkozóan, figyelemmel kíséri az informatikai vonatkozású kari rendszerek (pl. honlap, hallgatói és dolgozói információs felületek) működését, valamint lehetőségeihez mérten igyekszik hozzájárulni az érintettek képzéséhez, tájékoztatásához.

Elnök

Dr. Kiss István, egyetemi tanár (Orvosi Népegészségtani Intézet)

Titkár

Bencze Zsolt, csoportvezető (Kari Informatikai Csoport)

Tagok

Dr. Berényi Károly, tanársegéd (Orvosi Népegészségtani Intézet)

Dr. Csernus Valér, emeritus professzor (Anatómiai Intézet)

Dr. Grama László, egyetemi docens (Biofizikai Intézet)

Kittkáné Bódi Katalin, osztályvezető (Oktatástechnikai és Szolgáltatási Osztály)

Móritz Péter, ügyvivő szakértő (Tanulmányi Hivatal)

Dr. Pótó László, egyetemi docens (Élettani Intézet)

Rafa-Gyovai Tibor, ügyvivő szakértő (Marketing és Kommunikációs Iroda)

Elérhetőség

zsolt.bencze@aok.pte.hu