Előadás az Immunológiai és Biotechnológiai Intézetben

2022. április 25.

Tisztelt Kollégák!

Örömmel hirdetjük, hogy ápr. 26-én 14:30 kezdettel Dr. Bogner Barna (PTE, ÁOK, Pathológia Intézet) tart előadást „The role, organization and therapeutic importance of the lymphoid tissue in the gastrointestinal tract through the eyes of a routine pathologist” címmel az Immunológiai és Biotechnológiai Intézetben zajló PhD kurzus keretében.

AZ ONLINE ELŐADÁSHOZ AZ ALABBI LINKEN LEHET CSATLAKOZNI: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4edfdca2d5c743b08c9d90793225b037%40thread.tacv2/1650607974757?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%229fd5b968-e93f-4c43-ba93-387160a930ee%22%7d

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!