Az egység összes munkatársa

Prof. Dr. Balogh Péter

Prof. Dr. Balogh Péter

MD, PhD

egyetemi tanár , intézetigazgató helyettes

Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Telefon: 36524

Orvosi Biotechnológia nem önálló Tanszék vezetője, intézeti TDK felelős

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Prof. Dr. Balogh Péter

A perifériás nyirokszövetek (lép, nyirokcsomó, stb) nyiroktüszői fontos szerepet töltenek be a B-sejtek túlélésében és az ellenanyag-termeléssel járó immunválaszokban, valamint B-sejtes daganatok túlélésében és a citosztatikumokkal szembeni rezisztencia kialakításában. A kutatás célja a nyiroktüsző-alapállomány sejtek differenciálódásának és a B-sejtek fejlődéstani szerepének in vivo vizsgálata egér-modellekben.

Témavezető: Prof. Dr. Balogh Péter

A B-sejtes malignus lymphomák kutatásának egyik gyakori modellje az egér B-sejtes daganatok vizsgálata. Intézetünkben azonosítottunk egy új, follikuláris lymphoma jellegzetességeket mutató egér daganatot, ami elsősorban a nyirokutak mentén terjed. A kutatás célja a daganat-sejtek szöveti partnereinek azonosítása és a túlélésüket elősegítő szignálok meghatározása.

Témavezető: Dr. Kellermayer Zoltán

Társtémavezető: Prof. Dr. Balogh Péter

Az orális antigének szembeni tolerancia kialakulásában fontos szerepet játszik a regulatórikus T sejteknek az intesztinális nyirokszövetekbe történő homingja.  Ez a homing nagyrészt a MAdCAM-1 addresszin révén megy végbe.  A kutatás célja az orális tolerancia kiválthatóságának vizsgálata különböző MAdCAM-1 hiányos knockout egértörzsekben.

Témavezető: Prof. Dr. Balogh Péter

A perifériás nyirokszervek közös jellemzője egérben és emberben a limfoid parenchyma és a kötőszöveti alapállomány elkülönült specializációja és szöveti elhelyezkedése (kompartmentalizáció). Ennek kapcsán számos kemokin-vezérelt esemény szükséges az érett nyirokszöveti T/B-sejtes elkülönüléshez, mely egyben a hatékony immunvédekezéshez is elengedhetetlen. A vizsgálatok célja a kemotaktikus és egyéb szignalizációban érintett G-proteinek általi szignalizáció újszülöttkori gátlásának in vivo állatkísérletes vizsgálata a nyirokszövetek érésére és T-dependens humorális immunológiai funkcióira.

Témavezető: Dr. Kellermayer Zoltán

Társtémavezető: Prof. Dr. Balogh Péter

A bél nyirokszöveteinek fejlődésében és a lymphocyták megtelepedésében a specializált érelemek differenciálódása fontos szerepet tölt be. A MAdCAM-1 addresszin embrionális korban elősegíti a nyirokcsomók fejlődését is, de pontos szerepe nem ismert. A kutatás célja a MAdCAM-1 hiányos egér nyirokcsomó-fejlődésének vizsgálata immunhisztológiai és celluláris immunológiai vizsgálatokkal.

Témavezető: Prof. Dr. Balogh Péter

Különböző fehérvérsejtek monoklonális antitestekkel végzett terápiás célú eltávolítása (depléciója) a klinikai gyakorlat részévé vált, ugyanakkor nem ismert, hogy a különböző nyirokszöveteken  belül mennyire hatékony módon történik. A tanulmány célja egérmodellek felhasználásával annak megállapítása, hogy a T-sejtek specifikus antitestek általi eltávolításának hatékonysága mennyire függ az adott célsejt szöveti mikrokörnyezetétől, és az mennyire segíti elő a kezeléssel szembeni rezisztencia kialakulását.